Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geen openbare werken meer in Knokke-Heist

Sinds dinsdag 17 maart zijn een aantal strikte maatregelen van kracht om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Deze hebben ook een impact op de voortgang van de openbare werken in de gemeente. Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Voor werknemers waarvoor dit niet haalbaar is, gelden strikte regels op het vlak van ‘social distancing’. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als gevolg van deze strikte maatregelen hebben de wegenisaannemers beslist om hun activiteiten op de werven op te schorten. Het is voor de ondernemingen niet mogelijk om de naleving van de ‘social distancing’-maatregel te garanderen en tegelijkertijd de opdracht op een veilige en correcte manier uit te voeren, meer in het bijzonder omdat bij verschillende taken de arbeiders zich op minder dan 1,5m van elkaar moeten begeven om een veilige uitvoering mogelijk te maken. Daarnaast worden de aannemers ook geconfronteerd met onderaannemers en leveranciers die het werk hebben stilgelegd.

 

Verschillende werven zijn vorige week in veiligheid gebracht: putten zijn gedicht, signalisatie is nagezien en werfmateriaal is weggehaald. Sinds  23 maart is er geen activiteit meer. Wanneer de werven opnieuw worden opgestart is op vandaag moeilijk in te schatten.

 

Ook de nutsbedrijven hebben sinds vorige week alle niet prioritaire activiteiten gestaakt. Er worden enkel nog dringende interventies uitgevoerd omwille van veiligheid of om de kwaliteit van het netwerk te garanderen.

 

Gevaarlijke situaties die omwille van veiligheid een dringende herstelling vergen, kunnen gemeld worden aan de dienst openbaar domein: openbaar.domein@knokke-heist.be of 050 / 630 100. AGSO-Waterbedrijf staat in voor dringende interventies op het vlak van riolering: te contacteren op het nummer 050 / 442 500.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter