Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werken vernieuwing doortocht Heist van start op 2 maart

Op maandag 2 maart 2020 starten de werken aan de doortocht door Heist. De bedoeling van het project is vooral het centrum van Heist dichter bij het noordelijk gelegen kustgedeelte te brengen. De nieuwe situatie zal ervoor zorgen dat het centrum veel meer aansluiting vindt bij de toeristische zone langs de dijk zodat beide elkaar versterken. De Elizabetlaan (N34) wordt omgevormd van 2x2 naar 2x1 rijstroken. Deze vermindering van rijstroken en het afstemmen van de verschillende verkeersstromen op elkaar moeten het groene karakter van de laan versterken. Op 2 maart 2020 gaat de aannemer van start met de eerste fase. Dan wordt er een ovale rotonde aangelegd en de zuidzijde van de Elizabetlaan wordt aangepakt tot en met het kruispunt met de Krommedijk. De eerste fase zou op 30 juni 2020 volledig afgewerkt moeten zijn. Fase 2 start op 1 september 2020 en zal duren tot 30 juni 2021.

Fase 1

De werken in de eerste fase starten op maandag 2 maart 2020 , maar op vrijdag 27 en zaterdag 28 februari 2020 zal aannemer Willemen Infra al een aantal ingrepen uitvoeren om het verkeer te kunnen omleiden vanaf het Heldenplein. Vanaf het Heldenplein tot het kruispunt Krommedijk wordt het verkeer in beide richtingen op het noordelijke wegvak van de Elizabetlaan gebracht. Deze wissel van verkeer is gepland op woensdag 4 maart 2020. Daarna starten de werken aan de nieuwe ovale rotonde ter hoogte van het Heldenplein en aan de Elizabetlaan ten zuiden van de tramsporen en ten oosten van de nieuwe ‘ovonde’. Tijdens de eerste periode zal ook het kruispunt aan de Krommedijk ten zuiden van de tramsporen onder handen worden genomen. Als alles vlot verloopt, zal de zuidzijde van de rotonde klaar zijn in april 2020 na de paasvakantie.

Omleidingen

Tijdens de werken kun je nog rijden via de Elizabetlaan tussen het Heldenplein en de Anemonenlaan op het noordelijke wegvak. Wisselen van rijstrook gebeurt telkens ter hoogte van het Heldenplein en de Anemonenlaan. De Rampe en de doorsteek over de trambedding ter hoogte van de parkstraat blijven afgesloten. Dat geldt ook voor de doorsteek vanaf de Knokkestraat naar de Elizabetlaan ter hoogte van de Noordstraat.

De werken in de Duinbergenlaan duren nog tot en met begin april 2020. Tot dan zal het doorgaand verkeer van Knokke richting Zeebrugge via de Knokkestraat tot aan het Heldenplein moeten rijden. Na beëindiging van die werken zal er opnieuw verkeer mogelijk zijn tussen Knokke en Heist via de Elizabetlaan richting Zeebrugge.

Tussen 9 en 16 maart 2020 zal de Krommedijk tussen Knokkestraat en spoorwegtunnel volledig dicht zijn als gevolg van nutswerken in het kader van de doortocht. Tussen 24 maart en 27 maart 2020 is de Markstraat afgesloten ter hoogte van de voormalige Ravelingen omdat dit gebouw wordt afgebroken. Er zullen plaatselijke omleidingen van kracht zijn.

Vanaf april 2020 (vermoedelijk na de paasvakantie) zal de ovale rotonde klaar zijn. Het verkeer dat van Zeebrugge komt kan dan al van die ovonde gebruikmaken om naar de Knokkestraat te rijden.

Minder hinder dankzij Shop & Go-zones en parking Knokkestraat

Tijdens deze grootschalige werken blijven alle handelszaken vlot bereikbaar. De huidige laad- en loszones in de Knokkestraat blijven behouden en er komen een aantal Shop & Go-plaatsen in de Knokkestraat en in de Kursaalstraat. De speciale zones worden aangeduid door een paal met bordje en rode wegmarkering. Je hoeft hiervoor geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Op de parkeerplaatsen zijn sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat. Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen de parkeerwachters een bericht en volgt een parkeerheffing van 60 euro. Dit systeem zorgt ervoor dat je snel om boodschappen kunt en dat er steeds parkeerplaatsen vrij komen.

Een tweede maatregel is de parking in de Knokkestraat. Daar zul je gratis kunnen parkeren want de parking wordt blauwe zone. Tussen 11 en 19 uur moet je dus de blauwe schijf leggen. Langdurig parkeren is niet mogelijk, zodat er ook hier voldoende rotatie is. De parking krijgt bovendien een nieuwe in- en uitrit vanaf de Knokkestraat.

Meer informatie

Op https://www.knokke-heist.be/doortochtheist lees je alles over het volledige project. Wil je alle plannen eens rustig bekijken, dan kun je nog steeds terecht in Museum Sincfala (Pannenstraat 140). Op grote infopanelen en op 4 touchscreens kun je zien hoe het toekomstige Heist er zal uitzien.

Vragen? Mail naar openbaar.domein@knokke-heist.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter