Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Cruisen met een billenkar opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden

In het ministerieel besluit rond de coronamaatregelen staat geen expliciet verbod rond fiets- en gocartverhuur vermeld. Het gemeentebestuur heeft dan ook in overleg met de politie beslist om dit toe te laten in onze gemeente. Uiteraard moeten de verhuurders erop toezien dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dit houdt vooreerst in dat de sociale afstand van anderhalve meter gerespecteerd moet worden. De uitbater moet ook de nodige hygiënemaatregelen voorzien want elk aangeraakt object moet na gebruik grondig ontsmet worden.  

 

Uitkiezen vanop afstand 

Het uitstallen van de rijwielen op het openbaar domein is in principe nog steeds verboden. Indien er geen mogelijkheid bestaat om deze op privéterrein te plaatsen, dan moet de verhuurder zijn rijwielenpark afschermen met behulp van wanden in plexiglas of met linten. De klanten kunnen dan een trapvoertuig uitkiezen vanop afstand.  

 

Cruisen met een billenkar 

Gocarts voor meerdere personen mogen enkel verhuurd worden aan personen die onder hetzelfde dak wonen. Zij kunnen dus in hun eigen bubbel eindelijk weer op de traditionele billenkar gezwind door Knokke-Heist cruisen.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter