Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Recyclagepark Sluisstraat vanaf dinsdag 7 april weer open

Het recyclagepark in de Sluisstraat gaat vanaf dinsdag 7 april 2020 opnieuw open.  Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie en de door de Vlaamse minister uitgevaardigde omzendbrief zijn strikte veiligheidsmaatregelen van kracht. Het gemeentebestuur vraagt alle inwoners om bezoeken aan het recyclagepark dan ook zo veel mogelijk uit te stellen, zodat de toevloed op die manier beheersbaar te houden is. Stel dus alle niet noodzakelijke transporten met afvalmateriaal uit! Aangezien geen tweedeverblijvers op het grondgebied zijn toegelaten kunnen zij voorlopig geen afval aanbrengen. Handelaars en bedrijven met geldige toegangskaart worden wel toegelaten maar er wordt gevraagd om de hoeveelheden zo minimaal als mogelijk te houden. 

Openingsuren 

Er wordt voorlopig een vervangend uurrooster ingesteld waarbij het park doorlopend open is van maandag tot zaterdag van 10 tot 16.45 uur. Nadien worden geen bezoekers meer toegelaten zodat alle gebruikers om 17 uur het park hebben verlaten. Vóór 10 en na 17 uur worden de ingezamelde afvalfracties afgevoerd en wordt het park grondig gereinigd. 

Bijzondere Veiligheidsmaatregelen 

Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor toegangskaarten verleend aan de inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en voor de handelaars en bedrijven met een geldige toegangskaart. Volgende toegangs- en veiligheidsmaatregelen zijn van kracht:  

 • Geen toegang zonder toegangskaart! 
 • Geen toegang voor tweede verblijvers! 
 • Er worden maximum 10 gebruikers tegelijk op het park toegelaten. 
 • Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen. 
 • Fietsers en voetgangers schuiven mee aan tussen de wagens. Zij krijgen geen voorrang en houden afstand. 
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel iemand mee als het noodzakelijk is (vb. wegbrengen zetel of matras) en plaats je passagier op de achterbank. Houd er rekening mee dat de parkwachter je niet kan helpen met uitladen/dragen. 
 • Sorteer je afval thuis goed uit en beperk het aantal afvalstromen. 
 • Je kan enkel elektronisch betalen voor een betalende fractie.  
 • Geen asbest, kringloopgoederen en textiel. Alle andere fracties zijn wel toegelaten.  
 • Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen. 
 • Wacht tot de container van jouw keuze vrij is en je een teken krijgt van de parkwachter. Sta niet met andere bezoekers rond dezelfde container. 
 • Volg de instructies van de parkwachters stipt op. 

Wachttijden en monitoring 

Er worden langsheen de Sluisstraat informatieborden geplaatst die naast de veiligheidsmaatregelen ook een indicatieve wachttermijn aangeven. Op de website van het AGSO kun je per uur zien hoeveel bezoekers staan aan te schuiven om het recyclagepark te betreden en wat de wachtduur is. Je kan er ook alle maatregelen en beperkingen vinden waaraan iedereen zich dient te houden.  

Wil je niet in de file staan aanschuiven? 

Indien niet echt nodig, stel je bezoek uit 

of toch:  Kijk dan voor je vertrekt zeker op de website van AGSO Knokke-Heist:  

https://www.agsoknokke-heist.be/afval 

Toezicht 

Er is voorzien in bijkomend politioneel toezicht. Bij niet-naleving zal onmiddellijk geverbaliseerd worden. De gemeente Knokke-Heist, lokale politie Damme/Knokke-Heist, Horizon Net en AGSO rekenen op ieders medewerking en begrip. 

Voor alle info: AGSO KNOKKE-HEIST 

Web: https://www.agsoknokke-heist.be/afval

T 050 44 25 00 (weekdagen van 8.30 tot 17 uur) 

Loket gesloten 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter