Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vaccinatiecentrum Molenhoek  tegen 15 februari volledig operationeel

Het sportcentrum Molenhoek in Westkapelle is volledig omgebouwd tot een vaccinatiecentrum met 4 aparte lijnen conform de richtlijnen die door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Eerstelijnszone Oostkust zijn opgelegd. Om de digitale registraties vlot te laten verlopen zijn bijkomende computerleidingen en Wifi-verbindingen gerealiseerd. Er is ook een noodgenerator voorzien om de koeling van de vaccins te garanderen mocht er zich een elektriciteitspanne voordoen.  

Callcentrum en transport voor mindermobiele personen

Er komt een speciaal callcentrum en aparte webpagina waar iedereen terecht kan met vragen. In samenwerking met De Lijn, de mindermobielencentrale, de  Wonderwijsbusjes en de plaatselijke taxibedrijven wordt er ook een vervoersplan uitgewerkt om personen die minder goed te been zijn vlot naar Molenhoek te transporteren en vervolgens terug naar huis te brengen.

Vanaf 15 februari volledig getest en operationeel

Het cafetaria op de bovenverdieping van Molenhoek fungeert als administratief zenuwcentrum van waaruit de praktische organisatie wordt gecoördineerd. De vergaderzaal op de 1ste verdieping wordt ingericht als refter en ontspanningsruimte voor de medewerkers. In de eerstkomende weken worden alle procedures uitgetest zodat het vaccinatiecentrum op 15 februari 2021 volledig operationeel is. De effectieve startdatum hangt af van de levering van de vaccins. De Vlaamse overheid had dit oorspronkelijk gepland tussen 15 februari en 1 maart maar mogelijks zal dit nog opschuiven naar maart-april.

7 dagen op 7 open

Het vaccinatiecentrum zal in een eerste fase voor de groep van 65-plussers 7 dagen op 7 geopend zijn van 9 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur. De vaccins worden gelijkmatig verdeeld over alle 94 vaccinatiecentra zodat de vaccinatiegraad in heel Vlaanderen aan eenzelfde tempo wordt gerealiseerd. Bovenop dit mechanisme zal de vlotte werking van het vaccinatiecentrum ook meebepaald worden door de beschikbaarheid van vaccins. Een eventueel tijdelijk gebrek aan vaccins en een daarmee gepaard gaande tijdelijke sluiting van het vaccinatiecentrum is dan ook niet uit te sluiten. In het meest optimistische scenario kan de campagne eind juni achter de rug zijn met als uiterlijk perspectief eind oktober 2021.

Al 200 niet-medische vrijwilligers

Het gemeentebestuur was dan ook de voorbije weken vooral op zoek naar medewerkers die wekelijks inzetbaar zijn op dezelfde dag(en) en voor dezelfde shift(s) voor een periode van minimum 3 maanden. Op deze manier hopen we de continuïteit zo veel als mogelijk te garanderen en een voor alle betrokkenen duidelijke werkplanning te bekomen. Momenteel hebben zich voor Molenhoek reeds 200 niet-medische kandidaten aangemeld die zich vrijwillig wensen in te zetten als steward of administratief medewerker. Dit aantal volstaat ruimschoots om in de eerstkomende maanden alles in goede banen te leiden.

Vaccinatieteller

Momenteel kregen reeds meer dan 1000 Knokke-Heistse residenten en zorgpersoneel in de plaatselijke woonzorgcentra hun coronaprik. Je kan de vaccinatiegraad meevolgen op https://www.laatjevaccineren.be/covid-19/vaccinatieteller 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter