Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vacature beleidsdeskundige/sanctionerend ambtenaar A1a-A3a 

Het gemeentebestuur heeft de aanwervings- en bevorderingsprocedure opgestart voor een beleidsdeskundige/sanctionerend ambtenaar A1a-A3a. Het gaat om een voltijdse functie voor onbepaalde duur in contractueel verband. Meer info over het aanbod, aanwervingsvoorwaarden en hoe je kunt solliciteren, lees je hieronder.

Aanbod 
Je draagt bij aan het realiseren (uitwerken, oprichten en aansturen) van het lokaal integraal preventie- en handhavingsbeleid. Je zorgt voor een kwaliteitsvolle taak- en mensgerichte aansturing van de dienst gemeenschapswachten en gemeentelijke G.A.S.-vaststellers. Als sanctionerend ambtenaar werk je gerichte acties en handhavingsinstrumenten uit op het vlak van preventie en handhaving teneinde de openbare orde, rust, gezondheid en netheid te vrijwaren. 

Het uitgebreide functieprofiel vind je terug in de informatiebundel op de website knokke-heist.be/vactures.     

Aanwervingsvoorwaarden 
Masterdiploma rechten of criminologie.  
Het attest van sanctionerend ambtenaar behalen binnen het jaar van indiensttreding.   

Bevorderingsvoorwaarden 
OF voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden   
OF a. aangesteld zijn in je huidige functie na een volwaardige examenprocedure.   
b. minstens diploma bachelor rechtspraktijk en gunstige evaluatie EN ofwel ≥ 3 jaar gecumuleerde niveauanciënniteit B4-B5 en/of B1-B3 en/of C4-C5 ofwel ≥ 5 jaar niveauanciënniteit in C1-C3.  
EN het attest van sanctionerend ambtenaar behalen binnen het jaar van bevordering.       

Solliciteren  
Solliciteer digitaal via www.knokke-heist.be/vacatures tot en met 20 mei 2021 en voeg je cv, motivatiebrief en eventuele bewijsdocumenten toe.  

Info en contact 
Heb je een vraag? Dan helpen wij je graag! Meer info over de functie en selectieprocedure vind je ook terug op onze website. Katrien Vlietinck - vacature@knokke-heist.be - T 050 630 143.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter