Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vanaf 6 januari starten voorbereidingen voor zandsuppleties op strand van Duinbergen

Vanaf 26 februari 2021 zal het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) opnieuw zandsuppleties laten uitvoeren op het strand van Duinbergen. Burgemeester Graaf Leopold Lippens staat daarom vanaf 6 januari tot 30 april 2021 aan de Tijdelijke Handelsvennootschap Noordzee en Kust uitzonderlijk een werkregime toe van 24/24 uur en 7 dagen per week om de werkzaamheden grondig voor te bereiden en tijdig af te werken.

Aanvoer van 800.000 m3 zand

De zandopspuitingen hebben als doel het veiligheidsniveau van het strand in Knokke-Heist te herstellen na de winterstormen en de exploitatie van het strand mogelijk te maken tegen de paasvakantie 2021. Na verschillende jaren kleine opspuitingen van ongeveer 200.000 m3 en in 2020 ook een vooroeversuppletie van 2,9 miljoen m3 met baggerzand uit Terneuzen, wordt er nu in 2021 een grote zandaanvoer gerealiseerd van 800.000 m3. Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust MDK heeft beslist om te starten in Duinbergen waar er geen vooroeversuppletie kan uitgevoerd worden.

Opspuitingen op strand van Duin 45 tot Zeerobbenlaan

Vanaf woensdag 6 januari 2021 start de inrichting van de werfzone in de Baai van Heist en de evenementensite ter hoogte van de Meerlaan. Het parkeren op de Zeedijk wordt tot een minimum beperkt doordat er een parkeerplaats op het strand wordt ingericht. Vanaf maandag 18 januari 2021 wordt het nodige materiaal aangevoerd vanaf de Henri Victor Wolvensstraat in de haven van Zeebrugge en de Meerlaan op het grondgebied van Knokke-Heist. Er wordt vanuit het Brittanniadok een leiding gelegd over het hele strand via de Baai van Heist tot net voorbij stranduitbating Duin 45 waar de suppletie zal starten. Daarna schuiven de werkzaamheden op het strand stelselmatig op tot net voorbij de Zeerobbenlaan.

Sleephopperzuiger Pedro Alvares Cabral

De sleephopperzuiger Pedro Alvares Cabral ligt vanaf 26 februari 2021 voor anker in het Brittanniadok in de haven van Zeebrugge. Vanuit het schip vertrekt een persleiding over de Baai van Heist naar het strand van Duinbergen. Hierdoor zijn de zandopspuitingen iets minder afhankelijk van het getij. Uiteraard moet het schip de haven nog steeds verlaten om zand te gaan winnen in de winzone op zee. Het opspuiten zal ongeveer 5 weken in beslag nemen. Bij gunstige weersomstandigheden zou de hele operatie tegen de paasvakantie beëindigd moeten zijn. Tegen eind april 2021 zijn ook alle installaties en rollend materieel op het strand van Knokke-Heist verdwenen. Volgend jaar voorziet MDK nog een grote zandsuppletie van 2,4 miljoen m3 op het strand van Knokke-Heist vanaf het Rubensplein tot aan de lekkerbek in het Zoute.

Voor meer info: https://www.afdelingkust.be/nl/strandsuppleties-voorjaar-2021

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter