Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Knokke-Heist pakt uit met grootschalig plan om nieuwe ondergrondse containers te plaatsen

AGSO Knokke-Heist heeft 115 ondergrondse containers besteld. Bedoeling is om, verspreid over de gemeente Knokke-Heist, de locaties van de glasbakken uit te rusten met één of meerdere ondergrondse glascontainers. Waar mogelijk en aangewezen zal er een bijkomende betaalcontainer voor restfractie geplaatst worden.  

Eerste ondergrondse container in de Bronlaan 
Als maatregel tegen het zwerfvuil, de meeuwenproblematiek en het te vroeg op straat plaatsen van restafval werd op vrijdag 2 april 2021 een eerste ondergrondse container in gebruik genomen in de Bronlaan. Op deze locatie is voorzien om een sorteerpunt te plaatsen waar inwoners, tweede verblijvers en toeristen niet alleen hun restafval en glas kwijt kunnen, maar ook hun pmd en papier & karton. “De ondergrondse containers zullen een ideaal alternatief zijn voor tweede verblijvers en toeristen in kortverblijf die bij het verlaten van de badstad hun afval niet kwijt kunnen omdat er geen ophaling is ”, zegt burgemeester en voorzitter AGSO Piet De Groote. 

 

Minder overlast 
De nieuwe containers ogen esthetisch mooi, zijn geluidsdempend en verstoren het straatbeeld van Knokke-Heist niet. Bij een goed en normaal gebruik zorgen de afvalcontainers niet voor overlast in de buurt. Doordat de containers ondergronds en geïsoleerd zijn, is de geluidshinder beperkt. Waar nodig zullen de sites uitgerust worden met camerabewaking zodat er snel opgetreden kan worden tegen sluikstorten en misbruik. Dankzij een tijdslot zal je in het centrum dagelijks je glas kwijt kunnen tussen 8 uur en 22 uur. Op die manier wordt ook de nachtrust van de buurt gevrijwaard.  

 

Afval drive-out 
Daarnaast komen er ook een 5-tal sorteerpunten, ook wel afval drive-outs genoemd, verspreid over Knokke-Heist. In deze ondergrondse containers zal je op elk moment van de dag of nacht je afval kunnen deponeren. De sorteerpunten zullen gelegen zijn langs makkelijk bereikbare plaatsen zodat de tweede verblijvers en toeristen met hun wagen eenvoudig hun afval kunnen deponeren in de daarvoor voorziene container. In een eerste fase worden containers voor restafval (tegen betaling) en glas voorzien. Op termijn wordt ook bekeken om een pmd-container en papier- & kartoncontainer op deze sites te plaatsen.  

Werking  
De containers voor restafval, pmd, papier & karton en glas zijn allemaal voorzien van een kantelklep. De kantelklep kan handmatig geopend en gesloten worden. De restafvalcontainers zijn betalend. Om de kantelklep te kunnen openen moet eerst een muntstuk van 2 euro ingeworpen worden. De bedoeling is om vanaf januari 2022 over te gaan naar een elektronisch betaalsysteem.  

Timing en uitrol  
Tegen deze zomer zouden de eerste, meest kritische locaties gerealiseerd moeten zijn. De locaties die reeds waren uitgerust met een betaalcontainer worden in deze eerste fase meegenomen. Dat zijn de Edward Verheyestraat, de Eeuwfeestlaan, het Sint- Michielsplein, de Bronlaan en de Bayauxlaan/Canadasquare. Op deze locaties worden steeds 2 ondergrondse containers voorzien, één voor glas en één voor restafval.  

Op de andere locaties worden de glascontainers vervangen. Dat is in de Leopoldlaan, het Abraham Hansplein en Heistlaan (parking Delhaize). Er zal ook op 3 nieuwe sites een ondergrondse glascontainer voorzien worden: in de buurt van de Elizabetlaan ter vervanging van de containers op het Albertplein, in Duinenwater aan de keerlus en ten slotte ook in de Van Nieuwenhuysestraat. 

De sites in de Bronlaan en de Van Nieuwenhuysestraat zullen in de toekomst dienen als afval drive-out. In de tweede fase zullen na de zomer de andere sites met glascontainers aangepakt worden. Waar mogelijk en aangewezen zal er een bijkomende betaalcontainer voor restfractie geplaatst worden.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter