Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden Astridplein/Ooststraat en Eeuwfeestlaan/Kapellaan

Op vrijdag 2 april 2021 startte aannemer Marc Verhegge met de voorbereidingen voor de wegenis- en rioleringswerken in de Ooststraat en op het Astridplein in Duinbergen.  Het plein en deze straat zijn afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Het einde van de werkzaamheden is voorzien tegen 30 november 2021. 

Naar aanleiding van de werkzaamheden in de Azalealaan in Duinbergen, blijft het kruispunt met de Kapellaan en Eeuwfeestlaan nog afgesloten tot vermoedelijk eind april 2021. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter