Knokke-Heist bezoeken als toerist?

De Grote Schelpenteldag 2021 mét ScHELPdesk, nu ook in scholen

De Grote Schelpenteldag 2021 vindt plaats op zondag 14 maart 2021. Ook dit jaar dagen de organisatoren burgers uit om zeewaarts te trekken en volgens een vaste methode strandschelpen te verzamelen, te tellen en te identificeren. Nieuw zijn de online helpdesk, die assisteert bij moeilijk herkenbare soorten, en een telactie bij lagere scholen aan zee.

Grootste kustburgerwetenschapsinitiatief van ons land

De Grote Schelpenteldag is het grootste kustburgerwetenschapsinitiatief van ons land. De organisatie berust bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), EOS, Natuurpunt, Provincie West-Vlaanderen, de Strandwerkgroep, Kusterfgoed en de tien kustgemeenten. De tellingen kaderen binnen het Europese LifeWatch-project dat innovatieve methodes – zo ook burgerwetenschap – inzet om de biodiversiteit van onze zee in kaart te brengen. De organisatoren roepen die dag iedereen op om zeewaarts te trekken en op het strand schelpen te rapen.

60 soorten schelpen

De voorbije drie edities verzamelden en identificeerden honderden deelnemers op onze stranden zo meer dan 100.000 schelpen van bijna 60 soorten. Dankzij deze tellingen weten we onder andere dat dit de top-10 schelpen van onze kust zijn:
(1) Halfgeknotte strandschelp: 24%, (2) Kokkel: 24%, (3) Nonnetje: 15%, (4) Mossel: 9%, (5) Amerikaanse zwaardschede: 6%, (6) Zaagje: 5%, (7) Amerikaanse boormossel: 4%, (8) Grote strandschelp: 2%, (9) Stevige strandschelp: 2%, (10) Tapijtschelp: 1%.

ScHELPdesk

Nieuw dit jaar is dat er – door de coronamaatregelen – geen vaste telposten zijn in de kustgemeenten. Deelnemers trekken in het weekend van 13-14 maart – coronaproof en op eigen initiatief – naar het strand om er volgens een vaste methodologie stalen van 100 schelpen in te zamelen. Daarbij kunnen ze op zondag 14 maart (10-17u) assistentie krijgen van experten via de ScHELPdesk (www.schelpdesk.be) bij het identificeren van moeilijk herkenbare schelpen. Eens dit volbracht geven deelnemers hun gegevens en foto(s) in via een online invulformulier.

Schelpentelweek@school

Voor het eerst ook nemen lagere scholen uit de kustgemeenten deel aan de ‘Schelpentelweek@school’. In de week voorafgaand aan de Grote Schelpenteldag (8-12 maart) gaan gidsen van de kustbezoekerscentra aan de slag met 35 klassen van het vijfde en zesde leerjaar. Samen tellen en identificeren ze schelpen, ondersteund door een online schelpenles.

Dubbele schelpjes

Tenslotte zoomt de Grote Schelpenteldag dit jaar ook in op dubbele schelpjes. Bij de meeste schelpdieren houdt een ligament, een sterk en soepel bandje, de twee schelphelften bij leven aan elkaar. Wanneer het dier sterft en het vlees vergaat, blijven de schelphelften nog een tijdje bijeen. Bij sommige soorten, zoals het Nonnetje (daarom in de volksmond ‘portemonneetje’ genoemd), is dit een vrij lange periode. Pas na verloop van tijd begeeft het ligament en vallen de helften uiteen. Dubbele schelpjes op het strand zijn dus steeds afkomstig van recent gestorven dieren, in tegenstelling tot veel van de losse helften die van recente datum maar ook duizenden jaren oud kunnen zijn.

Inschrijven kan gratis op www.groteschelpenteldag.be.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter