Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Bijwonen van gemeenteraad op 25 maart enkel mogelijk op afspraak

Op donderdag 25 maart 2021 om 19.30 uur vindt in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark de gemeenteraad plaats met aansluitend de OCMW-raad. Er wordt uitzonderlijk opnieuw een fysieke bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van schepen Anne Vervarcke-Pattyn en gemeenteraadslid Laura Vanneste die voor burgemeester Piet De Groote hun eed van getrouwheid aan de verplichtingen van hun nieuw mandaat afleggen.   

Vooraf inschrijven verplicht  
Het gemeentebestuur wil erop toezien dat deze vergadering met publiek en pers volledig coronaproof verloopt. Vandaar dat wie als niet-gemeenteraadslid de gemeente- en OCMW-raad wil bijwonen, verplicht is om zich op voorhand in te schrijven. Dit kan door een mail te sturen naar secretarie.administratie@knokke-heist.be en dit vóór
woensdag 24 maart 2021.

In je mail vermeld je je naam, adres en telefoonnummer. Het gemeentebestuur kan enkel die personen in de zaal toelaten die op voorhand ingeschreven zijn én hierover een bevestiging hebben ontvangen. Indien de dienst Secretarie té veel inschrijvingen ontvangt, is het mogelijk dat het aantal aanwezigen wordt beperkt. Geïnteresseerden doen er dus goed om zich zo vlug mogelijk in te schrijven!   

Voor meer info: Dienst Secretarie, T 050 630 100

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter