Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur geeft financiële steun aan Oxfam  Wereldwinkel

Oxfam Wereldwinkels gelooft dat rechtvaardige handelsrelaties de beste kans bieden op ontwikkeling. Omdat heel wat producten in het Zuiden geen eerlijke kans krijgen op de wereldmarkt leven ze vaak in armoede. De Oxfammedewerkers ondersteunen deze landen met het op de markt brengen van hun producten en ijveren voor betere handelsregels. Elk jaar voorziet het gemeentebestuur een nominatieve subsidie aan Oxfam Wereldwinkel Knokke-Heist. Zo kende de gemeenteraad in zitting van 26 november 2020 een subsidie van 1.379 euro aan Oxfam Knokke- Heist toe.

Extra ondersteuning om verliezen door corona op te vangen

Oxfam Wereldwinkel Knokke-Heist sloot haar rekening 2019 nog positief af met 4.202,13 euro. In een brief vraagt Oxfam nu een bijkomende subsidie van 5786 euro om de verliezen van 2020 op te vangen. Door het wegvallen van allerlei gemeentelijke activiteiten zoals geschenken voor huwelijksjubilarissen, verkoop van drank op de 11-novemberplechtigheden, nieuwjaarsreceptie en Klink & Drink enz... mist de hulporganisatie heel wat inkomsten. Het gemeentebestuur is in principe bereid om een extra ondersteuning toe te staan maar heeft Oxfam laten weten dat een verhoging van het subsidiebedrag 2020 pas voorzien kan worden in de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2021. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter