Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Realisatie 4de fase bedrijvenpark ‘t Walletje start in maart 2021

Op 14 juli 2020 diende het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor de realisatie van het bedrijventerrein ’t Walletje fase 4. De aanvraag omvat de aanleg van rioleringen en wegenis, maar ook het realiseren van een buffervijver, parkzone en een fietspad dat het dorp van Westkapelle met de site van het AZ Zeno verbindt. In zitting van 8 januari 2021 heeft het college hiervoor de omgevingsvergunning verleend zodat het AGSO nu alle praktische voorbereidingen kan nemen om de werken op te starten.

Aangenaam werk- en leefklimaat

Voor de realisatie van de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein ’t Walletje fase 4 wordt gesteund op de inrichtingsprincipes in de vorige fase. Bij de ontwikkeling wordt er aandacht besteed aan het niveau van de kavel als aan de overkoepelende structuur en beeld van het terrein, in aansluiting bij fase 3 en het parklandschap grenzend aan fase 4. Er wordt een intern aangenaam werk- en leefklimaat beoogd dat aansluit bij de kleinschaligheid en rust van Westkapelle. Het wonen en werken dienen dan ook sterk verweven te zijn, zodat er een gemoedelijke sfeer ontstaat en een hoge samenhorigheid.

Bedrijventerrein afgebakend met groene parkzone

De verhardingen van het nieuwe bedrijventerrein worden uitgevoerd in grasbetontegels, uitgewassen beton en asfalt. Voor het creëren van de parkzone worden 170 bomen, klimplanten en hagen aangeplant, een plantsoen aangelegd en grasmengels ingezaaid. Er komt ook een nieuwe doorsteek van de Natïenlaan naar de Herenweg en van het bedrijventerrein naar de Herenweg. Daarnaast wordt een trage verbinding gerealiseerd tussen de Kalvekeetdijk en de Westkapellestraat. Deze nieuwe verbindingen zorgen voor een goede ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein.

Ruimte voor 20 nieuwe lokale ondernemingen

Dankzij de realisatie van dit project creëert AGSO ruimte voor meer dan 20 lokale bedrijven. Aan de hand van objectieve criteria wordt voorrang verleend aan lokale startende ondernemers. Vanwege een grote vraag naar bedrijfspercelen is het volledige terrein van bijna 4 ha al volledig toegewezen. De start van de infrastructuurwerken is voorzien in de loop van maart 2021.

Voor meer info:

https://www.agsoknokke-heist.be/stadsontwikkeling/t-walletje-fase-4-2

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter