Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Plaats geen fietsen in de werfzone op het kruispunt van Lippenslaan en Elizatbetlaan

Op maandag 22 maart 2021 zijn de werken van fase 4 aan het Burgemeester Frans Desmidtplein gestart. Deze werken worden uitgevoerd op het kruispunt met de Lippenslaan en Elizabetlaan.  De dienst Openbaar Domein kreeg een melding van de aannemer dat er in de Lippenslaan nog enkele fietsen binnen de werfzone staan. De aannemer laat de fietsnietjes binnenkort afbakenen met afsluitingslinten. De eigenaars van de nog resterende fietsen worden verzocht om hun rijwiel zo snel mogelijk te verwijderen. Mocht dit niet meer lukken door de afsluitingslinten kunnen ze hiervoor altijd de werkleider aanspreken. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter