Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gemeentebestuur gaat aan de slag met resultaten woonenquête

Van 20 december 2020 tot 1 maart 2021 publiceerde de gemeentelijke dienst Wonen een digitale enquête waarbij bij 16- tot 40-jarigen gepeild werd naar hun woonbehoeften in Knokke-Heist. Om deze doelgroep te stimuleren om aan de bevraging deel te nemen, hing er aan de enquête ook een prijs vast. Uit de meer dan 1000 respondenten werd via een elektronische loting een winnaar getrokken. De gelukkigen waren Silas Verheye en Kelly Daniëls uit Zeebrugge. Het jonge koppeltje werd op vrijdag 25 juni 2021 door burgemeester Piet De Groote en schepen van Wonen Kathleen van der Hooft in de bloemetjes gezet. Ze mochten ook een waardebon van 80 euro en een goodiebag in ontvangst nemen. Het geluk kan bij Silas en Kelly blijkbaar niet op want eerstdaags verhuizen ze ook nog naar hun droomwoning in Trapegeer in de wijk Oostwinkel in Knokke-Heist.

Fenomenale respons
Omdat de woonenquête enkel digitaal via Facebook en de website van het gemeentebestuur publiek werd gemaakt, was het aanvankelijk koffiedik kijken hoeveel geïnteresseerden actief zouden deelnemen. Tot ieders verrassing was de respons fenomenaal. Op heel korte tijd reageerden meer dan 1000 personen die bovendien ook de open vragen uitgebreid en heel zinvol invulden met waardevolle ideeën en suggesties. Een duidelijk signaal dus voor het gemeentebestuur dat dit een hot beleidsthema is dat jonge mensen heel hard bezighoudt.

95% wil in Knokke-Heist blijven wonen of er terugkomen
Bijzonder hoopgevend is dat maar liefst 95% van de bevraagden aangeeft dat ze in Knokke-Heist willen blijven wonen of terugkomen! 40 % van de respondenten is al eigenaar, 60 % huurt of woont nog thuis. Er is een segment dat wil blijven huren, grotendeels in afwachting van andere mogelijkheden. Nu moet men vaak in functie van de huurprijs ‘kiezen’ voor een (te) klein(e) woning of appartement. 70 % van de mensen (zowel huurders als eigenaars) streeft naar een grondgebonden, eigen woning met 3 slaapkamers. 

(On)betaalbaarheid van traditionele en alternatieve woonvormen
Uit de vele open reacties blijkt dat de betaalbaarheid van de woning een heel grote rol speelt. Meer dan 40 % van de respondenten heeft een netto-inkomen tussen de 1.500 en 2.500 euro. Nauwelijks 20 % van de mensen geeft aan over een kapitaal van 80.000 euro (of meer) te beschikken wat het minimale startbudget is om een ‘betaalbare’ woning van 350.000 euro te kopen.   Op de vrije markt is een dergelijk pand trouwens nauwelijks te vinden in Knokke-Heist. Volgens de laatste statistieken is de badplaats momenteel de duurste gemeente van ons land met een mediaanprijs van 675.000 euro voor een woning. Het gemeentebestuur zal dus via de nieuwe dienst Wonen heel wat creativiteit aan de dag moeten leggen om deze nijpende woonproblematiek op te lossen. De enquête toont in dit verband trouwens aan dat heel wat alternatieve woonvormen bij de bevolking nog niet gekend zijn zoals kangoeroewonen, hamsterhuren, cohousing, hybride wonen, tiny houses, erfpacht, casco wonen, community land trust, uitgestelde koop, clusterwonen... En onbekend maakt onbemind. De helft van de respondenten geeft wel aan dat ze hierover meer te weten willen komen op een informatieavond.

Nieuwe dienst Wonen opgestart
Het gemeentebestuur neemt de signalen uit de enquête heel ernstig en heeft ondertussen al de eerste stappen gezet naar mogelijke oplossingen. Zo werd de nieuwe dienst Wonen opgericht en de aanwerving van het nodige personeel voorzien. Vanaf 15 juli wordt een vacature uitgeschreven voor een functie van medewerker op B-niveau voor het woonloket. In tegenstelling tot de dienst Stedenbouw waar architecten en bouwheren vooral technische informatie krijgen, spitst de dienst Wonen zich meer toe op het sociale en welzijnsaspect van bouwen en verbouwen. Als burger kun je al je woonvragen rechtstreeks aan het woonloket stellen en krijg je een uitgebreid en gefundeerd antwoord op maat van de klant.

Studie naar nieuwe woonvormen
In opdracht van het college van burgemeester en schepenen is de dienst Wonen ook gestart met een studie naar nieuwe woonvormen (o.a. hybride of coöperatief wonen) in functie van betaalbaarheid. Bedoeling is om deze alternatieve woonvormen ook effectief te realiseren in o.a. de wijk Heulebrug. In het najaar van 2021 organiseert de dienst Wonen een informatieavond waarop de plannen concreet uit de doeken worden gedaan en gepolst wordt naar de specifieke woonwensen van de aanwezigen. Geïnteresseerden die daarvan op de hoogte willen gebracht worden, kunnen hun emailadres bezorgen aan de dienst Wonen via woonloket@knokke-heist.be of regelmatig de website www.knokke-heist.be/wonen raadplegen.

Alle deelnemers aan de woonenquête krijgen de resultaten deze week nog doorgemaild. Het volledige rapport kan iedereen ook rustig nalezen op https://www.knokke-heist.be/wonen/woonenquete 

Voor meer info:
Dienst Wonen, Kraaiennestplein 1,
woonloket@knokke-heist.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter