Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Project A place to Bee van BeeOdiversity: de bij-zondere resultaten van 2020 

Knokke-Heist werkt samen met de bijen aan een beter milieu voor iedereen
In samenwerking met de wetenschappers van de sociale onderneming BeeOdiversity analyseert de gemeente elk jaar de kwaliteit van het milieu en de biodiversiteit en zet ze acties op voor het welzijn van haar inwoners, maar ook voor alle bestuivers. Naast sensibiliseren en informeren, wil het gemeentebestuur met dit project de biodiversiteit verder stimuleren en de verontreiniging terugdringen door middel van een wetenschappelijke monitoring van de omgeving.

27 bijentuinen
Dankzij de positieve resultaten van het BeeOdiversity-project is Knokke-Heist erin geslaagd de biodiversiteit in de gemeente te herstellen. Sinds vorig jaar heeft de gemeente bijna 20.000 m² aan nieuwe tuinen aangelegd voor de bijen en biodiversiteit. Knokke-Heist telt nu 27 bijentuinen (tegenover 15 het jaar voordien) waar scholen, inwoners en bezoekers meer kunnen leren over het belang van honingbijen en andere bestuivers.

Fiets- en wandelroutes en wilde bloemenweiden
Daarnaast zijn er twee fietsroutes en een wandelroute uitgestippeld die een schat aan informatie bieden over de biodiversiteit, en zo de ideale combinatie vormen van toerisme en educatieve activiteiten voor de inwoners. (De routekaart en educatieve vragenlijst zijn beschikbaar bij de dienst Toerisme) Ook werden in 2020 opnieuw wilde bloemenweiden aangelegd. Die bloemenvelden creëren niet alleen een kleurrijke natuurpracht voor de voorbijgangers, maar garanderen ook een kwalitatieve voeding voor de bijen.

Knokke-Heist bovenaan in internationaal klassement voor biodiversiteit

De bijen in Knokke-Heist kunnen zich te goed doen aan voldoende en kwalitatieve voeding. De gemeente staat zelfs bovenaan het klassement van alle lopende BeeOdiversity-projecten in 10 landen. 4 van de 5 sites die in Knokke-Heist worden opgevolgd behoren immers tot de top 10 van de sites met de meeste plantendiversiteit van 2020, met de site Nieuwstraat-Wulpenhoek op nummer één en de site compostdemoruimte in Noordhinder Heist op nummer twee. Het merendeel van de geïdentificeerde planten zijn wilde soorten, wat duidt op een positieve ontwikkeling van de biodiversiteit. Er werden echter ook twee invasieve uitheemse soorten aangetroffen: de vlinderstruik (Buddleja davidii) en de fluweelboom (Rhus typhina). Die sierplanten kunnen een gevaar vormen voor de biodiversiteit omdat ze de neiging hebben om zich massaal te verspreiden ten koste van de inheemse soorten.

Lage concentratie zware metalen maar stijging pesticiden
Op het gebied van vervuiling heeft de analyse van zware metalen aangetoond dat de concentraties laag zijn en geen risico vormen voor de volksgezondheid of het milieu.
Wat de analyse van de pesticiden betreft, werd het jaar 2020 in het algemeen gekenmerkt door een sterke stijging van het aantal pesticiden en de gemeten concentraties. Ook Knokke-Heist bleef niet gespaard. Op de vijf locaties waar metingen werden gedaan, werden 20 verschillende pesticiden gevonden. Die stijging kan toegeschreven worden aan de weersomstandigheden die de ontwikkeling van schimmels in het begin van het jaar hebben bevorderd, en aan Covid-19. Door de gezondheidscrisis waren de weersvoorspellingen en adviessystemen voor land- en tuinbouwers en boomkwekers namelijk minder betrouwbaar, waardoor zij preventief en systematisch gebruik hebben gemaakt van pesticiden om hun gewassen te beschermen.

Alternatieve behandelingstechnieken voor boomkwekers
Om de aanwezigheid van pesticiden in het milieu te verminderen werd er voor de boomkwekers van de gemeente een begeleidingstraject opgezet met participatieve en collaboratieve workshops. Tijdens die sessies werden voorstellen gedaan voor alternatieve behandelingstechnieken en gingen de boomkwekers bepaalde verbintenissen aan. De voorstellen moesten gunstig zijn voor het milieu en tegelijk rekening houden met de behoeften en beperkingen van de boomkwekers, en met hun economische en landbouwsituatie.

Voortzetting van het project
Als eerbetoon aan burgemeester Lippens heeft de nieuwe gemeenteraad besloten om het bijenvriendelijke project, dat hem zeer dierbaar was, voort te zetten in samenwerking met BeeOdiversity en de gemeente op te fleuren met nieuwe aanplantingen. Daarnaast blijft het begeleidingstraject voor boomkwekers doorlopen om het aantal pesticiden dat in 2020 gevonden werd te verminderen en zal er een gelijkaardig project worden opgestart met de landbouwers.

Therapeutische tuinen voor woonzorgcentra van Het Dak
In 2021 wordt Knokke-Heist bovendien de eerste Belgische gemeente die voor zo ver bekend therapeutische tuinen gaat aanleggen in de woonzorgcentra van Het Dak. Deze tuinen vormen een aanvulling op de medische zorg voor neurodegeneratieve ziekten, verbeteren het welzijn van de bewoners en het verplegend personeel, maar dragen ook bij tot de verbetering van de biodiversiteit in de gemeente.

 

 

 

Knokke, een bij-zondere gemeente om te wonen!

Knokke-Heist was in 2020 de eerste gemeente die het BeeOdiversity-label heeft gekregen voor de inspanningen die ze geleverd heeft voor het milieu!

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter