Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentelijke coronapremie voor plaatselijke carnavalverenigingen

De evenementen rond Heist viert carnaval zijn dit jaar afgelast naar aanleiding van de maatregelen rond COVID-19. Dit betekent een ramp op verschillende vlakken voor heel wat carnavalsgroepen. Niet alleen sociaal (het samenhouden van een groep carnavalisten en hun sympathisanten) maar vooral financieel. Daarom keurde de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2021 een speciale COVID-toelage goed met het oog op een krachtige en duurzame ondersteuning voor de carnavalsgroepen van Knokke-Heist.  

Coronapremie 

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke coronapremie moeten de carnavalgroepen voldoen aan 2 voorwaarden: 

  • De maatschappelijke zetel of het adres op het inschrijvingsformulier voor deelname aan de carnavalstoet situeert zich in de periode 2018-2020 op het grondgebied Knokke-Heist  
  • Actieve deelname aan de zondagstoet van Heist in 3 van de laatste 5 edities in de periode van 2016-2020 

De ondersteuning bedraagt 4.000 euro voor groepen met een grote praalwagen. Het gemeentebestuur kende deze premie toe aan De Smoeltrekkers, De Tjoeptjes, Club 69, De Strandreetjes, Bonte & Co, De Klutsers, De Pezewevers, De Torenpekkers en CV D’oede Krakers.  

Carnavalgroepen met een kleine kar ontvangen 2665 euro. Dit bedrag wordt eerstdaags gestort op de bankrekening van De Carnavalskiekens, Wieder en De Leutemoakers. 

De carnavalgroepen uit de andere buurgemeenten die ook ieder jaar trouw meestappen in de carnavalstoet van Heist, die zullen voor een gelijkaardige ondersteuning moeten aankloppen bij hun eigen stads- of gemeentebestuur. Hopelijk zijn die even mild als het bestuur van Knokke-Heist zodat deze verenigingen met gelijke wapens kunnen strijden bij hun deelname volgend jaar aan de grootste carnavaloptocht van West-Vlaanderen!  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter