Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wat mag voor de sectoren sport, jeugd en cultuur?

Corona beperkt onze bewegings- en belevingsruimte. Voor ons fysiek en mentaal welzijn blijft het belangrijk om activiteiten die wel mogelijk zijn, zo goed mogelijk te faciliteren. Hieronder vind je een overzicht van de huidige maatregelen voor de sectoren sport, jeugd en cultuur.  
 
Sport 

  • Volwassenen (vanaf 19 jaar) kunnen samen outdoor sporten met maximaal 10 personen en steeds met 1,5 meter afstand. Deze regel geldt voor alle buitenactiviteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.  
  • Voor kinderen tot 13 jaar is outdoor en indoor trainen met contact toegestaan. Indoor kan dit in een groep van maximum 10 personen, outdoor kan dit met hoogstens 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen. 
  • Voor jongeren van 13 tot 19 jaar is trainen met contact outdoor en in zwembaden toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. 

Het basisprotocol voor sportieve activiteiten bevat alle noodzakelijke maatregelen die voldoende garantie bieden op het veilig kunnen organiseren van activiteiten. Een overzicht van de algemene regels voor sport vind je op de website van Sport Vlaanderen.

Jeugd 

  • Sinds 8 maart mogen kinderen tot en met 12 jaar opnieuw met 25 samenkomen in de buitenlucht. Binnen blijft de groepsgrootte op 10. Voor groepen van 13 tot en met 18 jaar blijven de aantallen op 10 personen en verplicht buiten. 
  • Om het aantal contacten van kinderen en jongeren te beperken, blijft het advies om 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen, voorlopig gelden. 
  • Tijdens de paasvakantie (5 tot 18 april) mogen sportkampen en andere kampen voor kinderen en jongeren doorgaan met maximaal 25 deelnemers en hun begeleiders. Ook kampen met overnachting zijn dan mogelijk, maar de voorwaarden hiervoor worden nog uitgeklaard. 

De huidige versie van het basisprotocol Jeugd wordt momenteel geactualiseerd. De Ambrassade licht de bestaande richtlijnen toe zodat organisaties zich steeds kunnen voorbereiden op nieuwe maatregelen. Ook de FAQ van Bataljong, netwerkpartner voor lokaal jeugdbeleid, worden regelmatig bijgewerkt. 
 

Cultuur 

  • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media maakte in samenwerking met Cultuurloket een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Er zijn vandaag al uitzonderingen voor musea, bibliotheken, spelotheken en mediatheken op de algemene sluitingsmaatregel. Ook culturele plaatsen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vallen onder die uitzonderingen.  
  • Vanaf april 2021, wanneer de omstandigheden het toelaten, kunnen evenementen buiten doorgaan met maximaal 50 personen met mondmasker en in een gecontroleerde omgeving. 

Je vindt het basisprotocol en de specifieke protocollen en sectorgidsen op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media. Meer algemene informatie over de coronaregels voor de sector staat ook op vlaanderen.be/cjm

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter