Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Neem deel aan de digitale werksessies over leefbaarheid Zeebrugge- Heist West

Met een enquête verzamelde de werkgroep Complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge eind vorig jaar input over de huidige leefbaarheid in deze zone. In het nieuwe jaar wordt het participatietraject met digitale werksessies verdergezet. Tijdens die sessies wil men achterhalen wat per alternatief mogelijke belemmeringen, maar ook kansen zijn voor de leefbaarheid in het projectgebied. Het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken had gehoopt deze sessies fysiek te kunnen organiseren, maar dat is door de coronamaatregelen helaas nog niet mogelijk. Voor de vele Knokke-Heistse inwoners die werken in Zeebrugge en de bewoners van Heist-West die aan de rand van de haven wonen, een ideale gelegenheid om ook hun zegje te doen over de negatieve gevolgen maar ook kansen die dit gigantisch bouwproject mee zich meebrengt.  

Werksessies over acht locaties

Er worden acht sessies georganiseerd die elk in het teken staan van een andere locatie binnen het projectgebied. Communicatieadviseur Mauranne Beerten: “In de eerste sessie geven we een (1) algemene toelichting over de stand van zaken van het project. Nadien volgt er een oefening rond de kansen en knelpunten van het volledige projectgebied. In de volgende zeven sessies werken we aan specifieke locaties, namelijk: (2) sluis en jachthaven, (3) westzijde Nx en N31, (4) Zeebrugge-Bad: zijde Baron de Maerelaan/New Yorklaan, (5) westzijde Nx - zone station, (6) site Knapen, (7) oostzijde van de sluis en (8) Kustlaan. De werksessies verlopen aan de hand van op voorhand uitgewerkte voorbeelden”.

Tijdens iedere sessie staan drie vragen centraal:

  1. Zijn alle knelpunten in kaart gebracht per locatie?
  2. Wat vinden de deelnemers van de kansen per locatie?
  3. Ontbreken er nog kansen die verder onderzocht moeten worden?

 

Participeren kan online én offline

De werksessies staan gepland op 4, 10, 11 en 18 februari 2021 en duren telkens anderhalf uur. De werkgroep Complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge organiseert deze momenten digitaal via Microsoft Teams. Voor wie liever niet digitaal deelneemt, zijn ook coronaproof offline mogelijkheden voorzien om te participeren. Wie dat wenst, kan een participatiepakket op papier ontvangen. Verder is een telefonisch gesprek met iemand van het projectteam of een fysieke afspraak aan de projectzuilen in Zeebrugge mogelijk.

Inschrijven voor het participatiemoment kan nog tot uiterlijk tot donderdag 21 januari 2021 via nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be of 0800 20 229. Nadien ontvangen de deelnemers alle praktische informatie en een link om aan te geven aan welke sessie(s) zij willen deelnemen. Het is op dit moment dus nog niet nodig om in te schrijven voor een specifieke sessie.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter