Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Overlegcomité beslist breed afkoelingspakket

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 24 maart 2021 in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité stelde een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt. Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen. De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk. Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames. 

Samenkomsten buiten maximaal 4 personen 
De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen. 

Niet-essentiële winkels op afspraak 
Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen. Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.  

Sluiting niet-medische contactberoepen 
De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer: 

 • de schoonheidssalons; 
 • de niet-medische pedicurezaken; 
 • de nagelsalons; 
 • de massagesalons; 
 • de kapperszaken en barbiers; 
 • de tatoeage- en piercingsalons. 
   

Jeugd en onderwijs 
De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april 2021. Kleuterscholen blijven open.  Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie. Tussen 29 maart en 2 april 2021 wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april 2021, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau. Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting. 

Striktere controles op telewerk 
De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt. Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden. 

Niet-essentiële reizen blijven verboden 
Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd. 

Betogingen 
Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50. 

Belang van de basisregels 
Het Overlegcomité herhaalt het belang van: 

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking, 
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen, 
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten, 
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden. 
   

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist. Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april 2021. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter