Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Krabben van Panamarenko wuiven opnieuw vanop de Zegemeerarchipel

Op dinsdag 23 november 2021 werden de gerestaureerde fonteineilanden met de Wuivende Krabben van Panamarenko opnieuw in het Zegemeer geplaatst en verankerd. In de eerstvolgende weken worden er nog ter plaatse technische werken voor de belichting en fonteinsystemen uitgevoerd. Op 5 februari 2022, de verjaardagsdatum van Panamarenko zullen de drijvende sculpturen dan officieel heringehuldigd worden.

Casino-La Reserve sculpturaal verbonden met het Cultuurcentrum Scharpoord
In het kader van de ontwikkeling van de site La Reserve, legde het gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) aan projectontwikkelaars Compagnie Het Zoute en La Réserve Promotions de last op, door middel van een sculpturaal element over het water, de stedelijke culturele verbindingsas van het Casino-La Reserve symbolisch te verbinden met de toegang tot het Cultuurcentrum Scharpoord. Voor dit sculpturaal element diende men beroep te doen op een hedendaagse vormgever. De keuze viel op Henri Van Herreweghe (beter bekend onder de artiestennaam Panamarenko) als kunstenaar, en voor de ‘Wuivende Krabben’ als kunstwerk.

Fonteineilanden met wuivende krabben
Deze installatie bestond uit 3 drijvende fonteineilanden met een diameter van ongeveer 10 en 6 meter, waarop zich beelden van krabben bevinden van 1,5 meter hoog en kleiner, met wuivende (bewegende) poten en met naast deze eilanden een draaikolk met een diameter van ongeveer 3 meter, dit alles uitgevoerd in diverse hoogwaardige materialen (aluminium, koper, inox, …). Compagnie Het Zoute en La Reserve Promotions stelden het kunstwerk ter beschikking aan de gemeente. Contractueel was het gemeentebestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van het kunstwerk, de herstellingen, de goede werking van de technieken, de kosten van alle mogelijke nutsvoorzieningen, het verbruik, de verzekering en desgevallend de bewaking van het kunstwerk.

Krabbeneiland op drift
Sinds de winter 2011-2012 begonnen de problemen met het kunstwerk: verankering die het begaf, zinken van de eilanden, ijsschade van/op de middelste sfeer en fonteinen die niet werkten. Door de zware schade aan de grootste bol werd begin 2015 beslist om het kunstwerk uit het Zegemeer te verwijderen en te bewaren in de gemeentelijke bergplaats in 't Walletje. Onder begeleiding van het ingenieursbureau Mouton cvba uit Gent werden na prijsvraag bij een gespecialiseerde metaalconstructeur de kosten voor het volledig herstel van het kunstwerk geraamd op 300.000 euro inclusief BTW. Het herstellen van de krabben zelf is in dit bedrag niet inbegrepen.

Dading
Na een juridisch geschil werd in de gemeenteraad van 25 maart 2021 uiteindelijk een dading goedgekeurd waarbij Compagnie het Zoute en La Reserve Promotions instaan voor de volledige herstelling van het kunstwerk, inclusief het herstellen van de krabben zelf. Het gemeentebestuur komt tussen in de kosten door aan de eigenaars van het kunstwerk een schadevergoeding van 200 000 euro uit te betalen.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter