Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Maatregelen tegen de vogelgriep blijven gehandhaafd

Sinds 13 november 2020 zijn er 22 gevallen van hoogpathogene aviaire influenza ontdekt bij wilde vogels op verschillende plaatsen in ons land. In Knokke-Heist werd in december 2020 het H5-virus vastgesteld bij de grauwe gans en rietgans. Het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels is dus groot. Op het hele Belgische grondgebied blijven de preventieve maatregelen daarom van kracht en worden professionele bedrijven en particulieren met pluimvee erop gewezen om de ophokplicht strikt na te leven om verdere besmetting te voorkomen.

Preventieve maatregelen bij professionele pluimveedrijven en particulieren met vogels
Sinds 15 november 2020 zijn volgende maatregelen van kracht voor het hele Belgische grondgebied:

Bewakingsprogramma’s voor wilde vogels
De wilde vogels vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. Het Vlaams, Brussels en Waals Gewest hebben in overleg met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) specifieke bewakingsprogramma’s opgezet. Alle monsters van bewakingsprogramma's worden verzonden naar en geanalyseerd in het referentielaboratorium Sciensano. Alle data worden vervolgens geregistreerd bij het Europea Food Safety Agency (EFSA), die deze integreert in haar rapporten over de situatie van vogelgriep in Europa.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter