Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Alle 159 WVI-kavels in 2de fase Heulebrug verkocht

In samenwerking met de gemeente Knokke-Heist startte de WVI in de zomer van 2017 met het in optie geven van de 159 bouwkavels (variërend van 50.000 tot 180.000 euro) in de tweede fase van de nieuwe woonwijk Heulebrug. Er werd aan de kandidaten een rangordenummer toegekend, waarbij voorrang werd gegeven aan personen die gedurende een bepaalde periode wonen of werken in Knokke-Heist. 158 percelen zijn ondertussen verkocht. Er rest slechts nog 1 kavel in optie en met verschillende kandidaten op de wachtlijst, zodat ook dit laatste stuk bouwgrond eerstdaags van de hand gaat.  

Kwalitatieve gemengde woonwijk met sociale en betaalbare woningen 

Met de verkaveling Heulebrug wensen het gemeentebestuur van Knokke-Heist, het AGSO Knokke-Heist en de West-Vlaamse intercommunale WVI een kwalitatieve gemengde woonwijk te realiseren met o.a. sociale en betaalbare woonentiteiten voor de eigen bevolking. Het masterplan voor de Heistse woonwijk Heulebrug was zijn tijd ver vooruit. Het grootschalig woonproject werd eind de jaren ‘90 jaar uitgewerkt door het Amerikaanse architectenbureau Duany Plater-Zyberk & Company en de Luxemburgse architect Leon Krier volgens de principes van New Urbanism. Hierbij was het creëren van een echt dorp op mensenmaat een belangrijk uitgangspunt waar de publieke ruimte zorgvuldig wordt vormgegeven met aandacht voor een samenhangende architectuur met een karaktervolle identiteit, levendige straten die uitnodigen tot wandelen en fietsen en daardoor de sociale cohesie helpen bevorderen. 

Heulebrug al groter dan Ramskapelle 

Heulebrug telt momenteel in totaal 1220 vaste inwoners verdeeld over 465 wooneenheden. Daarmee is de nieuwe woonwijk al groter dan de deelgemeente Ramskapelle die momenteel 822 zielen telt. De wijk telt 245 gezinnen met kinderen. De gemiddelde leeftijd van de gezinshoofden bedraagt 45 jaar. Demografisch is Heulebrug dan ook de meest jeugdige en hippe buurt van Knokke-Heist.  

Nog 2 projectzones ter hoogte van de Heistlaan en Breed Veertien 

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) heeft ter hoogte van de Heistlaan op de site van de voormalige sporthal De Speelman nog een projectzone die binnenkort in de markt zal gezet worden.  Een 2de zone die nog overblijft is ter hoogte van de Breed Veertien op de site van De Korenbloem. Dit stuk zal pas verkaveld worden nadat het gemeentebestuur ter hoogte van De Noordhinder achter het station van Heist een nieuw jeugdcentrum heeft gebouwd voor de gemeentelijke dienst Jeugdcultuur en plaatselijke jeugdverenigingen zoals de Chiro van Heist en Oranje. In totaal zullen er bij volledige afwerking van het masterplan uiteindelijk een kleine 800 woongelegenheden zijn. Dit komt neer op een stedelijke woondichtheid van ruim 30 woningen per hectare. 

Woonenquête peilt naar nieuwe woonbehoeften 

Ondertussen peilt het gemeentebestuur verder naar nieuwe woonbehoeften. Op 21 december 2020 lanceerde de gemeente daarom een digitale woonenquête gericht naar de leeftijdscategorie van 16 tot 40 jaar.  984 jongeren en jonge gezinnen vulden de vragenlijst al in. Van zodra alle gegevens verwerkt zijn, zullen de resultaten via de gemeentelijke communicatiekanalen bekend gemaakt worden. Deelnemen kan nog altijd door hier te klikken

Voor meer info:  

Dienst Wonen Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 - stefaan.keirse@knokke-heist.be - T 050 530 930  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter