Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Online lezing met Joost Verbeke: Natuurpunt jouw erfgenaam?

Vele Vlamingen ontdekten tijdens de lockdown de natuur dichtbij huis. Steeds meer mensen wensen deze natuur te beschermen via een schenking of een testament. Op woensdag 20 januari 2021 had Joost Verbeke daarom in het Cultuurcentrum Scharpoord een lezing gepland over “Natuurpunt jouw erfgenaam? Door de coronamaatregelen wordt het een infosessie op afstand. Inschrijven is noodzakelijk via joost.verbeke@natuurpunt.be  of T 0477 20 47 27.  

Nieuwe reglementering voor legaten en schenkingen 

Vanaf 1 juli 2021 zullen voor legaten en schenkingen nieuwe spelregels gelden. Dat roept veel vragen op, niet in het minst bij natuurliefhebbers die vroeger al een duo-legaat maakten. Joost Verbeke geeft je deskundig uitleg bij wat er allemaal verandert en illustreert de mogelijkheden die er nog zullen zijn om Natuurpunt op te nemen in je testament of als begiftigde van een schenking. 

Voor meer info: https://www.natuurpunt.be/maak-van-de-natuur-uw-erfgenaam 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter