Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Burgemeester Graaf Leopold Lippens overleden

Op vrijdagmiddag 19 februari 2021 is burgemeester Graaf Leopold Lippens op 79-jarige leeftijd overleden ten gevolge van een chronische ziekte. Graaf Leopold Lippens (° 20 oktober 1941 – Knokke) was bijna 42 jaar lang actief als burgervader van zijn kustgemeente. Voordien was hij overigens ook al 8 jaar lang schepen. Graaf Leopold Lippens laat drie kinderen (Valery, Julie en Justine) en 4 kleinkinderen (Léon, Julian, Yann en Zoé) achter.  De uitvaartplechtigheid vindt plaats in intieme kring en wordt niet gelivestreamd. Met de familie Lippens is wel overeengekomen om na de coronacrisis nog een officieel herdenkingsmoment voor het brede publiek te organiseren.  

Politieke carrière 

Burgemeester Graaf Leopold Lippens startte zijn politieke carrière in de nieuwe fusiegemeente Knokke-Heist op 19 maart 1971 toen hij onder burgemeester Eugène Mattelaer schepen werd voor de CVP. Na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen legde hij op 2 januari 1977 de eed af als eerste schepen met als bevoegdheden openbare werken, leefmilieu en middenstand. Het ambt van burgemeester nam hij op 2 april 1979 over van burgemeester Emmanuel Desutter. Hij bleef onafgebroken burgervader tot op heden. Tot 3 januari 1989 was dit onder CVP-signatuur, nadien onder de vlag van zijn zelf opgerichte politieke fractie Gemeentebelangen.  Naast het burgemeesterschap bekleedde Graaf Leopold Lippens als vertegenwoordiger, lid, voorzitter en beheerder nog diverse andere openbare en private mandaten.   

Een overzicht: 

 • Lid AV en Raad van Bestuur Toerisme vzw 
 • Vertegenwoordiger AV van de Gemeentedienst van België CV 
 • Vertegenwoordiger TMVW 
 • Vertegenwoordiger VVSG 
 • Vertegenwoordiger Vlaams Commissariaat Generaal voor Toerisme, Technisch comité van steden, gemeenten en VVV’s 
 • Vertegenwoordiger Scheldemondraad  
 • Lid adviescommissie Beelden in de Stad  
 • Directeur Compagnie Het Zoute  
 • Lid bestuur Zwinpolder 
 • Lid bestuur Hazegraspolder 
 • Voorzitter Algemene Preventieraad 
 • Voorzitter Royal Zoute Golf Club  
 • Vertegenwoordiger ERSV  
 • Lid Streekplatform vzw 
 • Vertegenwoordiger RESOC  
 • Lid Politieraad en Politiecollege 
 • Vertegenwoordiger West-Vlaamse politieschool 
 • Lid Raad van Bestuur West-Vlaamse politieschool  
 • Beheerder Stichting Albert Frère 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter