Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Voorbereidende rooiwerken voor vernieuwing jaagpad Leopoldkanaal in Brugge en Knokke-Heist

Van eind januari tot en met eind februari 2021 verwijdert De Vlaamse Waterweg nv bomen langs het Leopoldkanaal in Brugge en Knokke-Heist. De wortels zorgen immers voor schade aan het jaagpad. Dit wandel- en fietspad wordt later dit jaar hersteld. Nog dit najaar komen er nieuwe bomen in de plaats.

De aannemer zal de zone tussen de Zelzatebrug en de Sasstraat op de rechteroever aanpakken (kant Heistlaan). De werken maken deel uit van het COVID-relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Met de werken in Brugge en Knokke-Heist kiest de Vlaamse overheid ervoor om te investeren in fietsen en wandelen langs het water. In overleg met de stad Brugge en gemeente Knokke-Heist worden deze voorbereidende werken nu al uitgevoerd. Dat komt omdat in deze periode van het jaar (van november t.e.m. maart) de bomen minder in het blad staan en minder kwetsbaar zijn, en de vogels niet broeden.

Nieuwe, sterkere populieren

In opdracht van de Vlaamse Waterweg nv plant de aannemer in het najaar opnieuw populieren aan zodat het kanaalzicht behouden blijft. Als boomsoort werd geopteerd voor de eerder zeldzame blauwe van Eksaarde, een oude Vlaamse mutant van een kruising van de Europese en Amerikaanse zwarte populier. Blauw verwijst naar de kleur die het hout krijgt wanneer de bomen op te natte (moerassige) standplaatsen worden aangeplant. Deze populier is minder takbreukgevoelig wat de veiligheid van de talrijke wandelaars en fietsers langs “De Blinker” ten goede komt.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken is het jaagpad onderbroken. In overleg met de stad Brugge en gemeente Knokke-Heist worden fietsers en voetgangers omgeleid via de Dudzelestraat, Heistlaan en Sasstraat en dit in beide richtingen.

Fietssnelweg tussen Eeklo en Knokke-Heist

Het jaagpad langs het Leopoldkanaal ligt op het traject van de fietssnelweg F311 die Eeklo via Maldegem en Damme met Knokke-Heist verbindt. Dankzij het rooien van de bomen, het verwijderen van de wortels en de heraanleg van het pad is alvast het stuk van deze fietssnelweg op het grondgebied van Brugge en Knokke-Heist binnenkort weer voldoende comfortabel, kwaliteitsvol en veilig voor rijwielen.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter