Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Schaatsen blijft verboden in Knokke-Heist

Volgens de algemene politieverordening is het in Knokke-Heist verboden om zich op het ijs van publieke waterlopen en vijvers te begeven. De burgemeester kan dit verbod door middel van een besluit opschorten na meetcontrole van dikte en staat van het ijs. Het burgemeesterbesluit bepaalt ook de duur en de specifieke plaatsen waar geschaatst kan worden.  

Omdat het ijs op alle waterplassen op ons grondgebied momenteel nog onvoldoende dik is en vanaf zaterdag 13 februari 2021 een dooiperiode zal intreden, blijft schaatsen op natuurijs voorlopig verboden in onze gemeente. Eerder deze week had ook al het Agentschap Natuur en Bos laten weten dat het niet toegelaten was om te schaatsen in het natuurgebied van de Zwinduinen- en polders.  

Het gemeentebestuur blijft de situatie verder opvolgen en zal de bevolking op de hoogte houden van zodra de voorwaarden om zich veilig op het ijs te begeven, weer in gunstige zin zouden evolueren.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter