Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Burgemeester Piet De Groote legde eed af bij gouverneur

Op donderdagnamiddag 11 maart 2021 legde burgemeester Piet De Groote zijn eed af in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé in Brugge.  (Zie videoreportage Focus: https://www.focus-wtv.be/nieuws/nieuwe-burgemeester-knokke-heist-legt-eed-af) 

Piet De Groote behoudt in het college zijn bevoegdheid van Patrimonium en neemt er nog Financiën, het voorzitterschap van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO), Water, Gemeente in uitbouw, Communicatie, Brandweer en Politie bij. Zijn portefeuilles van Onderwijs en Personeel delegeert hij voortaan aan respectievelijk schepenen Annie Vandenbussche en Kathleen van der Hooft. Zijn bevoegdheid van Stadsonderhoud draagt hij over aan de nieuwe 6de schepen Anne Vervarcke-Pattyn die op 25 maart 2021 haar eed voor hem aflegt.  

(foto’s algemeen secretariaat van de gouverneur) 

 

Politieke loopbaan 

Piet De Groote (° Knokke 14 april1966) begon in 2005 zijn politieke carrière als OCMW-raadslid. Op vraag van schepen Maxim Willems stelde hij zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kandidaat op de lijst van de Gemeentebelangen. Op 3 januari 2007 legde hij als 7de en jongste schepen, bevoegd voor Personeel en Tewerkstelling de eed af. In 2013 tijdens zijn 2de legislatuur nam hij er als 3de schepen nog Technische Diensten en Patrimonium bij.  Naar aanleiding van het overlijden van schepen Maxim Willems op 13 mei 2014 schoof hij in de rangorde op naar 2de schepen. Nadat eerste schepen Ingrid Reubens op 27 januari 2017 eervol ontslag nam, nam hij de functie van eerste schepen waar en behoorde ook het basis- en kunstonderwijs voortaan tot zijn takenpakket.  Tijdens zijn 3de legislatuur nam hij als waarnemend burgemeester steeds meer taken van Graaf Leopold Lippens over.  

 

Levensloop 

Piet De Groote woont in de Boterbloemstraat in Westkapelle samen met Hilde Gheldof en is de trotse papa van Jasper (17) en pluspapa van Juliette (16). Hij heeft nog 3 broers en 2 zussen.  

Zoon van schepen Spekke 

Zijn vader Joseph De Groote was banketbakker in Heist en zijn moeder Hilda Louagie is afkomstig uit een landbouwersfamilie in Duinbergen. Wijlen Joseph De Groote was zelf 22,5 jaar schepen in Knokke-Heist. Gezien hij als bakker-patissier met zijn eerste deelname aan de verkiezingen in 1970 tijdens de verkiezingscampagne met allerlei snoep en babbelutten gooide naar de mensen, werd hij in de volksmond “Seppen Spekke” genoemd.  Hij was een echte selfmade man die zijn bakkerij omvormde tot een tearoom (de huidige l’Héros op het Heldenplein) en zich met enkele vrienden opwerkte tot een succesvolle bouwpromotor.  

Mondige advocaat 
Kleine Piet liep eerst school bij de Broeders Xaverianen in Heist. Daarna volgde hij zijn humaniora in het Sint-Leocollege om uiteindelijk Rechten te studeren aan de U Gent. Hij werkt als advocaat aan de balie van West-Vlaanderen en is advocaat-vennoot van de Knokse Advocatenassociatie in de Dorpsstraat in Westkapelle.  

Gevarieerd verenigingsleven 
Piet De Groote is oud-speler van KFC Heist en momenteel ook voorzitter van Groen-Wit. Verder is hij lid van Kiwanis Knokke-Zoute en wielerclub De Jumpers. Naar eigen zeggen houdt de burgemeester van veel werken, babbelen, genieten, goed gezelschap, sporten en lekker eten en drinken en een goed boek. 

 

Echte Knokke-Heistenaar en a-politiek 
“Ik ben een echte Knokke-Heistenaar: opgegroeid en mijn jeugd doorgebracht in Heist, na mijn studies 10 jaar in Knokke gewoond en vervolgens mijn partner gevolgd naar Westkapelle. Ik heb geen partijkaart en voel me ook geen politicus. Maar ik zet mij wel voor 100% in voor mijn gemeente, los van elke partij-ideologie” aldus onze kersverse burgervader.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter