Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur schuift sportcentrum Molenhoek naar voor als vaccinatiecentrum voor Knokke-Heist

Het gemeentebestuur heeft in overleg met de Eerstelijnszone Oostkust beslist om aan het Agentschap Zorg en Gezondheid het sportcentrum Molenhoek in Westkapelle voor te stellen als vaccinatiecentrum voor de Knokke-Heistse bevolking. In een eerste fase zouden 12. 300 65-plussers uitgenodigd worden om hier in de eerstkomende maanden gevaccineerd te worden. In een tweede fase komt dan de rest van de bevolking tussen 18-65 jaar aan de beurt. Dit zijn er nog eens 16.900.

Geschikte locatie

De site is ideaal gelegen vlakbij de gemeentelijke technische diensten en het lokaal van het Rode Kruis in bedrijvenpark ‘t Walletje en het AZ Zeno. Het complex is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft een ruime parking voor een 130 –tal voertuigen. De sporthal van Molenhoek heeft naast sportieve infrastructuur sinds 2012 al vier keer gefungeerd als stemlocatie bij de verkiezingen. Op 26 mei 2019 kwamen tussen 8 en 15 uur 5000 inwoners uit Westkapelle en Het Zoute hier hun stem in de stembureaus uitbrengen. Op het vlak van comfort, technische uitrusting en mobiliteit heeft het sportcentrum dus al ruimschoots zijn efficiëntie bewezen.

4 vaccinatielijnen

De organisatie van een vaccinatiecentrum verschilt uiteraard grondig van een verkiezing. Er worden simultaan wel 4 aparte vaccinatielijnen voorzien maar het aantal personen dat gevaccineerd kan worden is sterk afhankelijk van het aantal aangeleverde vaccins . Elk vaccinatiecentrum zal maar een beperkt aantal vaccins ter beschikking krijgen zodat alle gemeenten gelijke tred houden in het vaccineren van hun bevolking. Ook de inrichting met naleving van de social distancing en hygiënemaatregelen en het voorzien van bedden waar gevaccineerden 15 minuten kunnen rusten, draagt er toe bij dat de dagelijkse maximumcapaciteit sterk gereduceerd is in vergelijking met het aantal deelnemers van een stembusgang.

Voor personen die niet naar het vaccinatiecentrum kunnen komen (bv. wegens ziekte of omdat ze mindermobiel zijn), is er de mogelijkheid voorzien om zich thuis te laten inenten.

Startdatum tussen 15 februari en 1 maart

Op donderdag 14 januari 2021 vond al een eerste werkbezoek in het sportcentrum Molenhoek plaats om te zien hoe alles praktisch georganiseerd kan worden. Van zodra het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn officiële goedkeuring heeft verleend, dient het vaccinatiecentrum tegen 1 februari 2021 geïnstalleerd te zijn. Tussen 1 en 15 februari 2021 gebeurt er dan een dry-run (een testfase) waarbij bepaalde zaken nog bijgestuurd kunnen worden. Vanaf 15 februari 2021 moet het complex klaar zijn om de eigenlijke vaccinatie te kunnen opstarten. Volgens de hogere overheid zal de effectieve startdatum ergens tussen 15 februari en 1 maart 2021 liggen.

Het gemeentebestuur zal via de digitale nieuwsbrief KH Vandaag, het advertentie- en informatieblad Tam-Tam en de sociale media de bevolking verder op de hoogte houden van zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

Praktische organisatie

Wat de openingsuren en andere praktische zaken betreft dient hierover nog overleg gepleegd te worden met de Eerstelijnszone (ELZ) Oostkust. De noodplanningscoördinatoren van de gemeenten in onze Eerstelijnszone en een afvaardiging van de ELZ en Huisartsen van Brugge en omgeving komen hiervoor op vrijdag 15 januari 2021 bijeen om de violen op elkaar af te stemmen.

Medewerkers gezocht

Feit is dat er om het vaccinatiecentrum al die maanden draaiende te houden, er veel medewerkers zullen nodig zijn. Wie zich geroepen voelt om dit organisatorisch, administratief of medisch in goede banen te leiden, kan alvast zijn naam opgeven bij de Eerstelijnszone Oostkust.

Voor meer info: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecentra-in-vlaanderen-wanneer-en-waar-krijg-ik-mijn-vaccin

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter