Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Afbraak van “Waterkasteel” in Helmweg

In opdracht van het AGSO-Waterbedrijf start op maandag 19 april 2021 in de Helmweg een aannemer met de afbraak van het ‘Waterkasteel’, het voormalige dienstgebouw van het gemeentelijk waterbedrijf in de Helmweg dat op 1 juli 2011 zwaar verwoest werd door een brand. Op 31 maart 2014 verhuisden alle medewerkers naar het AGSO-gebouw in het bedrijvenpark ‘t Walletje en stond het gebouw er al die jaren wat verkommerd bij. De sloopwerkzaamheden zullen een 3-tal weken duren. Het aan- en afrijden zal gebeuren vanuit de Magere Schorre. Dit houdt in dat in de Helmweg, tussen de Magere Schorre en de site van het waterbedrijf, voor de duur van de werkzaamheden, enkel werfverkeer in de beide richtingen zal mogen rijden. Om het kruisen mogelijk te maken zal er in deze zone niet mogen geparkeerd worden.

Historiek Waterkasteel
Waar wordt gebouwd, moet stromend water zijn. Van in het begin van de ontwikkeling van Het Zoute door de Compagnie Het Zoute werd aandacht besteed aan waterbedeling, de aanleg van een rioolstelsel en waterzuivering voor de nieuwe badplaats. Ingenieur Putzeys kreeg in de loop van 1910 de opdracht om enkele ideeën uit te werken voor het aanleggen van een waterleidingsnet en de realisatie van een ‘Waterkasteel’. Zijn studie voor een water- en rioolstelsel was in 1912 voltooid. Op 15 februari 1913 werden de werkzaamheden na aanbesteding toevertrouwd aan de firma Watté & De Muyter voor 524 387,82 Belgische frank, een enorm bedrag in die tijd.

Waterwinning in de Brabantse Panne
Het ondergrondse distributiestation kwam ten zuiden van het huidige golfterrein met adres Chemin des Oyats (de “Helmgrasweg”). Een hoge watertoren zou in het landschap storend overkomen. Daarom werd voor het andere systeem gekozen. Elektrisch aangedreven Delphinpompen brachten het grondwater in een reservoir, waarmee het onder druk in de leidingen werd gestuwd naar de aangesloten villa’s in het Zoute. De dertig boorputten bevonden zich in de Brabantse Panne, ter hoogte van het latere golfterrein. In 1914 werd een deel van het Zoute - Bremlaan, Albertlaan, Piers de Raveschootlaan, Elizabetlaan en Zoutelaan - uitgerust met een waterleidingsnet. Meteen startte de optekening van de meterstanden.

Overname door de gemeente
Het ‘Waterkasteel’ werd overgenomen door de gemeente in 1922. Vanaf 1959 werd bijkomend drinkwater geleverd via de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Water (TMVW). Vroeger was er een Gemeentelijk Waterbedrijf in Knokke en een Gemeentelijk Waterbedrijf in Heist (opgericht in 1901). Naar aanleiding van de fusie van de gemeenten Heist, Knokke, Ramskapelle en Westkapelle in 1971 werden de twee waterbedrijven samengevoegd en werd het contract met de TMVW voor de twee landelijke gemeenten Ramskapelle en Westkapelle opgezegd. Voortaan zorgde het Waterbedrijf Knokke-Heist voor de drinkwaterbedeling in de hele fusiegemeente.

Waterkasteel in Knokke verbonden met watertoren van Duinbergen
Vanaf 1992 werd gestart met een verbindingsleiding van het Waterkasteel in Knokke naar de Watertoren van Duinbergen, om een te hoog waterverbruik op te kunnen vangen. Op beide locaties zijn reservoirs bijgebouwd ten bate van de seizoensbezetting. De scheiding tussen de distributienetten van Knokke, Heist en Westkapelle - Ramskapelle bestaat nog steeds. Deze drie netten zijn wel onderling verbonden, maar de verbindingskranen staan dicht. De reden daarvoor is het verschil in heersende druk en de herkomst van het water.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter