Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Rouwbericht: burgemeester Graaf Leopold Lippens overleden

Met grote verslagenheid meldt het gemeentebestuur van Knokke-Heist dat op vrijdagmiddag 19 februari 2021 burgemeester Graaf Leopold Lippens op 79-jarige leeftijd overleden is ten gevolge van een chronische ziekte. Graaf Leopold Lippens (° 20 oktober 1941 – Knokke) was maar liefst 42 jaar lang actief als burgervader van zijn kustgemeente. Voordien was hij overigens ook al 8 jaar lang schepen. Graaf Leopold Lippens laat drie kinderen (Valery, Julie en Justine) en 4 kleinkinderen (Léon, Julian, Yann en Zoé).

Het gemeentebestuur betuigt aan de familie alvast zijn innige deelneming. Het verlies van een dergelijke monumentale figuur als Graaf Leopold Lippens laat niet alleen het gemeentebestuur maar ook alle Knokke-Heistse inwoners en tweedeverblijvers wat verweesd achter. Als teken van rouw worden alle officiële vlaggen aan de gemeentelijke gebouwen in de badplaats alvast halfstok gehangen.

Politieke carrière

Burgemeester Graaf Leopold Lippens startte zijn politieke carrière in de nieuwe fusiegemeente Knokke-Heist op 19 maart 1971 toen hij onder burgemeester Eugène Mattelaer schepen werd voor de CVP. Na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen legde hij op 2 januari 1977 de eed af als eerste schepen met als bevoegdheden openbare werken, leefmilieu en middenstand. Het ambt van burgemeester nam hij op 2 april 1979 over van burgemeester Manu Desutter. Hij bleef onafgebroken burgervader tot op heden. Tot 3 januari 1989 was dit onder CVP-signatuur, nadien onder de vlag van zijn zelf opgerichte politieke fractie Gemeentebelangen.

Naast het burgemeesterschap bekleedde Graaf Leopold Lippens als vertegenwoordiger, lid, voorzitter en beheerder nog diverse andere openbare en private mandaten.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter