Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vaccinatiecentrum Molenhoek in Knokke-Heist opent op zaterdag 20 februari

Op zaterdag 20 februari 2021 opent het vaccinatiecentrum Molenhoek in Westkapelle voor de eerste maal zijn deuren. Vanaf 14.30 uur zullen de eerste 100 AstraZeneca- vaccins geprikt worden over 3 vaccinatielijnen. Op zaterdagmorgen 27 februari 2021 is een tweede vaccinatieronde gepland waarbij 200 medewerkers uit de eerstelijnszorg worden ingeënt tegen COVID-19. Momenteel kregen reeds 1254 Knokke-Heistenaars minstens een 1ste prik, dit is 4,25 % van de totale bevolking.  Het Agentschap Zorg en Gezondheid verdeelt de vaccins gelijkmatig over alle 95 vaccinatiecentra zodat alle gemeenten gelijke tred met elkaar houden.  

Volgorde van vaccineren 

Iedereen die in België gedomicilieerd is, krijgt de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen COVID-19. Omdat er nog niet meteen voor iedereen vaccins beschikbaar zijn, heeft de hogere overheid prioritaire groepen bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat. De doelstelling is om minstens 70% van de bevolking te vaccineren en zo naar groepsimmuniteit te evolueren.  

In de eerste fase komen in de loop van januari-februari de bewoners en het personeel van onze lokale woonzorgcentra en collectieve zorginstellingen (zoals het Baken en het Boothuis) aan de beurt. Ook de zorgmedewerkers van het AZ Zeno en de eerstelijnszorg (huisartsen, tandartsen en thuisverpleegkundigen) behoren tot een prioritaire groep in deze eerste fase. Voorlopig werken de Vlaamse vaccinatiecentra enkel met vaccins van AstraZeneca. Dat betekent dat het vaccinatiecentrum in Molenhoek voorlopig enkel zorgverleners tot en met 55 jaar ontvangt.  

Vanaf maart 2021 start de 2de fase met de groep van 65-plussers, dit zijn alle personen geboren in het jaar 1956 en daarvoor. Daarna volgen de risicopatiënten en prioritaire beroepen zoals brandweer en politie.  

Vanaf juni 2021 is in een derde fase de leeftijdsgroep van 18 tot en met 64 jaar voorzien.   

Uitnodigingen verstuurd door Vlaamse overheid 

Het vaccinatiecentrum in Knokke-Heist krijgt elke week van het Agentschap Zorg en Gezondheid een bericht hoeveel vaccins het ontvangt om in de daaropvolgende weken toe te dienen. Op basis van die aantallen, kan het vaccinatiecentrum zich organiseren om voldoende personeel te voorzien en de vaccinatielijnen in elk centrum voor te bereiden. Vanuit het centrale elektronische Docler-registratiesysteem worden vervolgens de uitnodigingen verstuurd per sms, e-mail en brief naar de doelgroepen die gepland staan in die weken. Die uitnodigingen worden een tweetal weken voor het vaccinatiemoment verstuurd naar de te vaccineren persoon. De uitnodigingen worden verstuurd door de Vlaamse overheid. Het gemeentebestuur is dus zelf niet op de hoogte welke inwoners uitgenodigd worden om zich in het vaccinatiecentrum Molenhoek aan te bieden.  

De uitnodigingsbrief bestaat uit drie bladzijden:  

  • De eerste pagina is een e-ticket met daarop een streepjes- en QR-code én een link naar een website waar je je kan registreren: laatjevaccineren.be. Deze pagina moet je meenemen naar het vaccinatiecentrum. Goed bijhouden dus.
  • Op de ommekant zal je het precieze tijdstip kunnen lezen waarop je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt. Het gaat om twee data: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, een aantal weken later, afhankelijk van het gebruikte vaccin. 
  • Op het laatste kantje staat praktische informatie over de vaccinatie zelf.

 

Registreren;

In de brief, mail en sms wordt gevraagd om je te registreren voor een bepaalde datum. Dat betekent dat je online of telefonisch laat weten of je al dan niet op die twee voorgestelde data op de afspraak kan zijn in het vaccinatiecentrum. Registreren kun je online door te surfen naar de website laatjevaccineren.be en daar je persoonlijke code in te vullen. Om te voorkomen dat je die code van 33 tekens moet overtypen, kan je op de brief ook een QR-code scannen, waardoor je automatisch op een webpagina komt, waar je code al is ingevuld.

Wie een e-mail of sms krijgt (maar dat zal alleen gebeuren als je ziekenfonds die gegevens heeft) zal ook een link krijgen. Als je daarop klikt, zal je op een webpagina komen waar je persoonlijke code ook al is ingevuld.

Op de papieren uitnodiging zal ook een telefoonnummer staan waar je naar kan bellen om je te registreren of een afspraak te maken voor een andere datum. Wie naar dat nummer belt komt bij een callcenter van het gemeentebestuur terecht. Gemeentepersoneel helpt je verder op basis van je naam en rijksregisternummer. Wie zich niet willen laten vaccineren, wordt gevraagd om dat toch te laten weten zodat iemand anders kan uitgenodigd worden om een vaccin te krijgen.

Raadpleeg vooraf je huisarts als je bloedverdunners of afweerremmende medicatie neemt! 

Wie bloedverdunners en/of afweerremmende medicatie (immunosuppressiva bij ontstekingen) neemt, doet er goed om vooraf zijn/haar huisarts te raadplegen. Je huisdokter zal je dan adviseren hoeveel uur er best tussen het nemen van deze medicatie en het tijdstip van vaccinatie moet zitten opdat het vaccin optimaal werkzaam zou zijn en eventuele verwikkelingen vermeden worden.  

Voor alle info: https://www.laatjevaccineren.be/ 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter