Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wereldprimeur in België: eerste 100% duurzame strandsuppleties in Raversijde en Knokke-Heist

Jan De Nul Group mag zich de eerste baggeraar ter wereld noemen die 100% duurzame strandsuppleties uitvoert en dit dan nog voor onze eigen Belgische kust. Vanaf 1 februari 2021 zal het baggerbedrijf in opdracht van het Vlaamse Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), zo’n 500.000 kubieke meter zand op het strand van Raversijde aanbrengen. Vanaf 26 februari 2021 wordt in Duinbergen 900.000 m3 zand opgespoten. Het materieel dat Jan De Nul voor deze bagger- en grondwerken inzet, beantwoordt aan de strengste duurzaamheidsnormen.
Betere luchtkwaliteit dankzij biobrandstof en uitstootvermindering tot 90%.

Voor de baggerwerken in Raversijde en Knokke-Heist zet Jan De Nul Group in op duurzame brandstof. Het baggerschip Pedro Álvares Cabral vaart tijdens de werken op 100% duurzame drop-in biobrandstof. Dat is een duurzame vervanger van fossiele diesel, gemaakt van oliën uit plantaardige afvalstromen en dus niet van voedselgewassen. ‘Drop-in’ houdt in dat motoren niet aangepast moeten worden om deze biobrandstof te kunnen gebruiken. Deze duurzame variant reduceert niet alleen de CO₂-uitstoot, er belandt ook fors minder fijnstof in de lucht. De verbranding gebeurt heel wat efficiënter dan de verbranding van conventionele diesel. Omdat drop-in biobrandstof afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie.

Geavanceerde voertuigen met uitlaatgasfiltersystemen en ecologische werfkantoren

Voor de grondwerken op het strand mobiliseert Jan De Nul de meest geavanceerde bulldozers en graafkranen, allemaal voorzien van uitlaatgasfiltersystemen. En het projectmanagementteam ter plaatse beschikt over de nieuwste generatie van ecologische werfkantoren, voorzien van goed isolerende materialen en een warmtepomp. Hierdoor reduceert Jan De Nul Group zijn CO2-uitstoot met 90% en zijn NOx-uitstoot en energieverbruik in de werfkantoren met 80%.

Na Raversijde is Duinbergen aan de beurt

Eind februari verhuist het team met al het bagger- en grondmaterieel voor een zestal weken naar het strand van Duinbergen in Knokke-Heist. Daar zal het team het strand met zo’n 900.000 kubieke meter gebaggerd zand ophogen om onze Oostkust te beschermen tegen het geweld van de zee. Deze werken passen in het kader van het Masterplan Kustveiligheid. Bij uitvoering van maatregelen hanteert MDK het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Waar het aangewezen is creëert MDK een breder en hoger strand, waar het niet anders kan voorziet het agentschap stormmuren of een stormvloedkering.
Zandsuppleties blijven echter nog steeds de meest effectieve maatregel om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Bovendien creëren suppleties een natuurlijke omgeving waar naast de mens ook planten en dieren hun plaats kunnen hebben. Naast de stranden in Raversijde en Duinbergen komen dit voorjaar ook nog Bredene en Wenduine West aan de beurt.

Leer meer in het belevingscentrum in Duinbergen

Nieuwsgierige passanten krijgen binnenkort de kans om meer te leren over de werken en de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Overheid in het daartoe speciaal opgerichte belevingscentrum op de zeedijk ter hoogte van het Manitobaplein in Duinbergen. Vanop het panoramische dak krijgen ze een unieke blik op de werken.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter