Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Voorjaarstijdschrift Cnocke is Hier van de pers

Een van de hoofdactiviteiten van de heemkundige kring Cnocke Is Hier is ontegensprekelijk de publicatie van de tijdschriften met historische en heemkundige informatie over Knokke en omstreken. In het hoofdartikel koppelt Danny Lannoy telkens een straatnaam aan de man in kwestie…deze keer betreft het Jef Mennekens (1877 - 1943) die misschien wel de enige persoon is wiens naam werd gegeven aan de straat waarin hij ooit zelf woonde. 

Jef Mennekens 

Mennekens senior was gemeentesecretaris van St. Jans Molenbeek in het interbellum en voorvechter van het gebruik van de Vlaamse taal in de openbare diensten. Hij was ook actief als schrijver van enkele novellen, toneelstukken en kindergedichten. Mennekens zetelde als kabinetssecretaris van enkele liberale ministers van onderwijs. Sociaal aangelegd, ijverde hij voor de Nederlandse taal in te voeren in het onderwijs in Brussel. Hij publiceerde ook een boekje ‘Spelling en Onderwijs’. In 1938 liet hij een villa optrekken tegenover de nieuwe Heilig Hartkerk in Knokke. De titel van het artikel is dan ook: Jef Mennekens, een man van en voor het Vlaamse woord. 

Dagboek van Leopold Devos 

In deel II van het Dagboek van Leopold Devos (1870 - 1913) komen enkele kerkelijke plechtigheden aan bod, schoolperikelen en feesten in de parochie Knokke. Hij heeft het over de bloemenstoet, gaaischieting, ringsteken en ganzenknuppelen. De storm van 1897 die de molen van Van Damme vernietigde werd ook genoteerd.  Devos hield zijn dagboek bij tot in 1914, het jaar waarin hij kwam te overlijden. 

Historische fietsroute doorheen het grensgebied van Het Zwin 

Gastauteur Mathieu Nihoul schrijft over een historische fietsroute doorheen het grensgebied van het Zwin in aansluiting met een vorige bijdrage over de grenspalen in het Zwin (Samuel Nihoul). Met een kaart genummerd met fietsknooppunten zien we de belangrijkste sites die verwijzen naar de Tachtigjarige Oorlog tussen Noord en Zuid. Aandacht gaat naar de Cantelmolinie, nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Met hoogtekaarten kunnen we een beter idee vormen van de locatie van de wallen van de oude forten in de grensstreek. 

De familie Baervoets uit Heist 

Paul Mattelaer hield eraan het verhaal van zijn grootouders, de familie Baervoets in Heist, te publiceren. De familie was actief in de hotellerie in de ontluikende badplaats in het 4de kwart van de 19de eeuw. Charles Baervoets van Grand Hôtel des Bains en Stephanie Baervoets in het Hôtel du Phare langs de Zeedijk telden onder hun klanten tal van kunstenaars. De dochter van Charles, Berthe, huwde met Dr. Raimond Debeir, die 

eerst in Westkapelle woonde en later  het ‘Zwart Huis’ liet optrekken in Knokke. 

Résidence Albert 

In een nummer van het vaktijdschrift BATIR voor architectuur van 1937 verscheen een bijdrage over de Résidence Albert, een appartementenhotel avant la lettre naast het Casino. Frie Devinck zorgde voor de vertaling. Dit modern ogend gebouw uit 1936 naar de plannen van architecten François Dens/ Gustaaf van Meel had tal van faciliteiten, zoals roomservice en een eigen Cubux keuken voor diverse kamermodules.  

Antoine Ghekiere en pastoor Ronse 

Marc Ghekiere beschrijft zijn jeugdherinneringen als zoon van directeur Antoine Ghekiere, ook gekend als journalist en secretaris van de culturele raad in de jaren ’60. 
Rita Peckelbeen stapt in de voetsporen van pastoor Ronse die in 1908 startte met een bedevaart vanuit Knokke - Dorp naar het O.L.- Vrouwkapelletje langs de Graaf Jansdijk. Rita interviewde enkele Knokkenaars en kon zich zo op die manier een beter beeld vormen hoe het er decennialang aan toe ging. Enkele onuitgegeven sfeerbeelden verluchten de bijzondere bijdrage. In mei 1999 stapte men nog naar de kapel om er te bidden van de paternoster en het zingen van Marialiederen.  

Kapel in Duinbergen en schilder Eugen Kampf 

In de rubriek Wist je dat…? komt de nooit afgewerkte Kapel in Duinbergen in beeld met een zeldzame foto en een gevelplan. In de rubriek Knocke & Kunst vond Danny Lannoy een vergeten schilder die in 1895 in St. Anna verbleef en in Knokke diverse werkjes schilderde: de Duitser Eugen Kampf. 

Lid worden kan door storting van slechts €14 op rekening: IBAN BE26 73803197 1929 van Cnocke is hier, Luc. M.Lierman 

De leden ontvangen 2 tijdschriften per jaar, 100 blz.  historisch gerichte lectuur over Knokke en omgeving.  

Voor meer info: www.cnocke-is-hier.be 

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter