Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Brandweerkapitein Jean-Claude Vantorre in stijl uitgewuifd

Op donderdag 31 december 2020 draaide kapitein Jean-Claude Vantorre na 41 jaar zijn allerlaatste shift als postoverste van de brandweerkazerne in Knokke-Heist. Hij werd er door zijn collega’s spuitgasten in stijl uitgewuifd via een erehaag, blauwe flitslichten en sirenegeloei. “Toch even een beklijvend kippenvelmomentje” liet hij zich lichtjes geëmotioneerd ontvallen.  

Uitgebreide technische kennis en Duitse gründlichkeit 

Het gemeentebestuur bedankt Jean-Claude voor zijn jarenlange inzet bij de brandweer van Knokke-Heist en als deskundige binnen de gemeentelijke veiligheidscel.  Dankzij zijn uitgebreide technische kennis en legendarische Duitse gründlichkeit was hij de ideale adviseur bij de aankoop van gemeentelijke brandweervoertuigen, persluchtstoestellen en ander reddingsmateriaal. Bij overheveling naar de Hulpverleningszone 1 kon hij dan ook uitpakken met het allermodernste en duurzaamste topmateriaal, allemaal in prima staat onderhouden.  

Promotor voor doorgedreven vorming 

Bij zijn manschappen blijft hij in het geheugen gegrift als een mondige officier die uitblonk in het geven van diverse interessante praktische opleidingen. Hij gaf alle medewerkers ook ruim de gelegenheid om zich via gespecialiseerde externe vormingen verder te vervolmaken. Jean-Claude heeft al laten weten dat hij als geëngageerd ondervoorzitter bij de Club van Officieren van Knokke-Heist zijn goede banden met het gemeentebestuur zal blijven onderhouden.  

Kapitein Michael Gonzales neemt fakkel over 

Kapitein Michael Gonzales fungeert sinds 1 september 2020 reeds officieel als nieuwe verantwoordelijke voor de brandweerpost Knokke-Heist. De Knokke-Heistenaar kent als voormalig diensthoofd bij de dienst Stadsonderhoud de werking van de gemeente op zijn duimpje en heeft als postverantwoordelijke van de brandweerpost Oostende ondertussen ook de nodige kennis en ervaring opgebouwd om zijn medewerkers bij de ambulance- en brandweerdienst deskundig te leiden en te coachen.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter