Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Lokale Politie stelde tijdens kerstvakantie 59 corona-inbreuken vast

Hoewel Knokke-Heist een drukke kerstvakantie achter de rug heeft, deden er zich in de badplaats geen noemenswaardige problemen voor. Het overgrote deel van de bewoners en bezoekers hield zich plichtsbewust aan de voorgeschreven coronamaatregelen. Het politieteam was de voorbije weken maximaal aanwezig in het straatbeeld en stelde daarbij 59 inbreuken op de coronamaatregelen vast. 

Voor volgende overtredingen weren processen-verbaal opgesteld:  

  • samenscholing: 19 processen-verbaal 
  • mondmaskerplicht: 14 processen-verbaal 
  • verplaatsingsverbod (nachtklok): 25 processen-verbaal 
  • minimummaatregelen hygiëne: 1 proces-verbaal 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter