Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden heraanleg Burgemeester Frans Desmidtplein

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om het Burgemeester Frans Desmidtplein en de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan te transformeren tot een kwaliteitsvolle, aantrekkelijke en (verkeers)veilige publieke ruimte. Ook de riolering wordt in het volledige projectgebied vernieuwd waarbij uitgegaan wordt van een gescheiden stelsel. Het werk verloopt in 4 fases. De 2 fases ten noorden en ten zuiden van de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan zijn ondertussen gerealiseerd. Tegen de krokusvakantie zou ook fase 3 (Piers de Raveschootlaan en Burgemeester Frans Desmidtplein) afgewerkt moeten zijn. Daarna start fase 4, de heraanleg van de riolering en wegenis in de Lippenslaan tussen de Elizabetlaan en het Burgemeester Frans Desmidtplein.

Complexe rioleringswerken in fase 3

De 3de fase omvat de wegenis- en rioleringswerken op het Burgemeester Frans Desmidtplein en de rotonde Elizabetlaan-Piers de Raveschootlaan-Albertlaan. Het gaat over vrij complexe rioleringswerken met buizen met grote diameter die op grote diepte liggen. Bij de bronmaling was het ook een hele klus om een beschoeiing te realiseren tussen kruisende nutsleidingen. De rijweg in de Piers de Raveschootlaan is momenteel opgebroken. Ten zuiden en noorden van de rijbaan van het Burgemeester Frans Desmidtplein zijn de rioleringswerken uitgevoerd en is de aannemer bezig met de heraanleg van het voetpad. Aan de noordzijde en ter hoogte van de rotonde met de Piers de Raveschootlaan wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van de rioleringswerken. De doelstelling is om het plein en alle omliggende wegenis (inclusief de rotonde met de Piers de Raveschootlaan) afgewerkt te hebben tegen de krokusvakantie.

Fase 4: heraanleg Lippenslaan tussen Elizabetlaan en Burgemeester Frans Desmidtplein

De start van de werken aan deze laatste fase is voorzien na de krokusvakantie en loopt tot 30 juni 2021. Hierbij wordt het kruispunt met de Lippenslaan volledig afgesloten in beide richtingen om de deadline te kunnen halen en de doorlooptijd tot een minimum te beperken. Bij een gefaseerde aanpak zouden de werken duren tot na de zomer van 2021 wat niet mogelijk is aangezien in september 2021 het parcours van de tijdritten van WK Wielrennen langs het kruispunt Lippenslaan-Elizabetlaan loopt. Uitvoeringstechnisch is het trouwens ook beter om alles in één beweging uit te voeren, want de rioleringswerken zijn opnieuw zeer ingrijpend.

Tijdens de uitvoering van deze fase wordt er een omleiding voorzien via de Piers de Raveschootlaan en Paul Parmentierlaan. Het verkeer noord-zuid op de Lippenslaan wordt omgeleid via de zijstraten ten noorden en zuiden van het Burg. Frans Desmidtplein (Lamoralstraat en Jozef Mommenstraat). Verkeer oost-west wordt omgeleid via de Bayauxlaan-Zoutelaan zoals momenteel het geval is).

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter