Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vaccinatiecampagne vanaf 15 oktober krijgt meer vorm

Het vaccinatiecentrum Molenhoek in Westkapelle organiseert op donderdagavond 14 oktober 2021 een allerlaatste vaccinatiemoment voor personen die terugkomen voor een 2de en 3de prik. 1570 Knokke-Heistenaars met een verminderde immuniteit komen in aanmerking voor een 3de prik. Op 15 oktober 2021 gaat het vaccinatiecentrum definitief dicht, net als alle andere vaccinatiecentra.

Wat met de vaccinatiecampagne vanaf 15 oktober?

In het najaar van 2021 zal de focus immers hoofdzakelijk liggen op het vaccineren van instromers: kinderen die 12 jaar worden, buitenlandse studenten en burgers die zich nog willen laten vaccineren. De komende maanden zal het aantal te vaccineren personen dus drastisch dalen. Het najaar wordt een echte overgangsperiode. De vaccinatiecentra sluiten op 15 oktober 2021 definitief. Gaandeweg zal elke zorgaanbieder in de 1ste lijn mee worden betrokken in het grote vaccinatieverhaal. Door de eerder lage aantallen kan de volgende maanden volop worden ingezet op een verdere decentralisatie van de logistieke stroom en de vaccinatie via de klassieke 1ste lijn, met een degelijke logistieke en operationele ondersteuning.

Om dit te realiseren zal er vanuit de zorgraden een hybride verhaal worden opgezet: de Vlaamse overheid zal de nodige bouwstenen aanreiken om de transitie naar de 1ste lijn zo vlot en goed mogelijk te laten verlopen. Aan dit verhaal wordt nog hard gewerkt, maar er zijn toch al 2 belangrijke elementen duidelijk: zowel het populatiemanagement als de apothekers zullen hierin een belangrijke rol spelen.

Derde prik voor personen met verminderde immuniteit

Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie. Een extra dosis mRNA-vaccin kan zorgen voor een betere bescherming. Deze extra kwetsbare patiënten krijgen vanaf 14 september 2021 een uitnodiging voor een extra dosis.

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin, en is een extra dosis aangewezen om optimaal beschermd te

worden tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19. Het gaat om patiënten:

  • met aangeboren afweerstoornissen
  • die chronische nierdialyse krijgen
  • met ontstekingsziekten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken (bv. ziekte van Crohn, reumatoïde artritis)
  • die behandeld worden tegen kanker of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
  • stamcel- en orgaantransplant patiënten, ook vóór de ingreep
  • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Vanaf 14 september kan iedereen zelf nakijken of hij of zij op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be. In Vlaanderen gaat het voorlopig om zo’n 200.000 mensen, maar huisartsen kunnen de lijst nog aanvullen. Meer informatie staat op www.laatjevaccineren.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter