Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden op het strand tijdens krokusvakantie

Omdat de nivelleringswerkzaamheden op het strand door de vriestemperaturen hebben stilgelegen, wordt er tijdens de krokusvakantie hard doorgewerkt om de opgelopen achterstand in te halen. De werkzaamheden situeren zich tussen de Parkstraat en Anemonenlaan in Heist/Duinbergen en tussen het Rubensplein en de Oosthinderstraat in Knokke/Zoute. De wiel- en rupsladers van de dienst Strandreiniging en een private firma effenen deze zandstroken van maandag tot vrijdag van 7 tot 16 uur.

Omwille van de veiligheid worden wandelaars dan ook verzocht om zich niet te begeven in de zones tussen de hoogwaterlijn en zeedijk waar bulldozers aan het werk zijn. Tegen 15 maart 2021 zouden alle zones van de strandconcessies geëffend moeten zijn, zodat de badkarhouders hun infrastructuur kunnen beginnen opbouwen.

Zandsuppletie op strand Duinbergen

Ook de aannemer die de voorbereidende werken uitvoert voor zandsuppleties op het strand van Duinbergen is momenteel volop aan het werk om de werfketens aan het einde van de zeedijk Heist te verplaatsen naar het strand naar de Meerlaan. De werklui hebben bij burgemeesterbesluit de toelating om 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 het nodige materiaal aan te voeren op de zeedijk en het strand. Het opspuiten van 900 000 ton zand begint eind februari op het strand ter hoogte van de Parkstraat en schuift dan stelselmatig op tot net voorbij de Zeerobbenlaan.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter