Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Soroptimisten schenken buggy’s aan het VLOT

De dames van Soroptimist International Knokke-Oostkust hebben 2 aangepaste buggy’s geschonken aan de medewerkers van Het Vlot. Het Vlot in de Heistlaan 123 in Heist is een therapeutisch dagverblijf voor baby’s, peuters en schoolgaande kinderen van 0 tot en met 12 jaar met een motorische, verstandelijke of meervoudige beperking. Dankzij deze 2 aangepaste kinderwagens kunnen de begeleiders met de kinderen gaan wandelen, hen vertrouwd maken met de omgeving en ervaringen laten opdoen ter bevordering van de ontwikkeling van hun zenuwstelsel. De juiste prikkels zijn immers belangrijk in het groei -en ontwikkelingsproces van elk kind.

Levenskwaliteit van kinderen verbeteren en werk van therapeuten verlichten
De levenskwaliteit van deze kinderen verbeteren is zeker belangrijk, maar de Soroptimisten willen ook het werk van de therapeuten verlichten door hen degelijk en gespecialiseerd materiaal te schenken. De inzet en de toewijding van het interdisciplinair team is niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders een grote steun.

Soroptimist International
Soroptimist International is een wereldwijde serviceclub van vrouwen, actief in 121 landen. Soroptimist International België telt 56 clubs, met 1610 gemotiveerde leden, waaronder Soroptimist club Knokke-Oostkust. Via lokale, nationale en internationale projecten en acties zetten de leden zich in om de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen daadwerkelijk te verbeteren en een spreekbuis te zijn voor mensenrechten.

“Wil je ook maatschappelijk verantwoord bijdragen dan kijkt Soroptimist club Knokke-Oostkust uit naar jouw engagement en hulp om vrouwen en kinderen op basis van gelijkwaardigheid meer kansen te geven. Wens je samen met de leden van deze dynamische serviceclub speciaal uitgekozen projecten tot een goed einde te brengen, geef een seintje. Elke inbreng kan vooruitgang betekenen” aldus Soroptimist International Knokke-Heist.

Voor meer info: www.soroptimist.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter