Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Bibliotheek Knokke-Heist haalt mooie score op tevredenheidsenquête

In het voorjaar 2022 werd er een grootschalig gebruikersonderzoek georganiseerd bij maar liefst 151 bibliotheken in Vlaanderen. De Universiteit Antwerpen peilde hierin samen met onderzoeksbureau LMR, cult! en VVBAD naar het gebruik, de tevredenheid van de bezoekers en leden. Ook Bibliotheek Knokke-Heist nam deel aan dit gebruikersonderzoek. Het publiek werd in de diepte bevraagd over alle relevante thema's gelinkt aan het bezoek aan de bibliotheek.

Hoge mate van waardering bij klanten
Over het algemeen zijn de leden/bezoekers heel tevreden over de werking en het aanbod van Bibliotheek Knokke-Heist en raden ze met plezier de werking aan bij familie, vrienden, collega's, etc.). Maar liefst 69% van de deelnemers zou de Bibliotheek een score van 9 of zelfs 10 op 10 geven. De bezoekers en leden van de bib zijn een enorm loyaal publiek dat goed en meer dan gemiddeld op de hoogte is van het aanbod.

Deze grote mate van waardering is een pluim op de hoed van het enthousiaste team Bib-medewerkers. Het actief inzetten van voldoende personeel voor klantenbegeleiding resulteert in een zeer grote tevredenheid over de bereikbaarheid, vriendelijkheid en aanspreekbaarheid van het personeel, met scores die meestal 10% hoger liggen dan gemiddeld.

De bevraging in Knokke-Heist (maar liefst 661 ingevulde enquêtes) werd voornamelijk door volwassenen ingevuld, die samenwonend zijn met een partner, maar zonder kinderen. Meer dan 70 % van de respondenten was ouder dan 60 jaar. Daarnaast viel ook op dat er een meer dan gemiddeld aandeel Franstaligen de bib in Knokke-Heist bezoekt, dubbel zo groot ten opzichte van de referentiewaarde (22% <> 10%). Deze verdeling zorgde voor een specifiek verwachtingspatroon op gebied van programmatie, communicatie en infrastructuur bij een groot deel van het publiek die deelnam aan het onderzoek.

Het ontbreken van antwoorden van kinderen, jonge gezinnen en adolescenten maakt het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor deze doelgroepen op basis van dergelijke enquêtes echter zeer moeilijk. Het inpikken op trends en de ontwikkeling van een nieuw beleid verloopt dan ook op basis van het volgen van trends, het voeren van vergelijkend onderzoek en ook deels via experiment.

Waarvoor komt het publiek naar de Bib?
De meeste bezoeken zijn nog steeds om materialen te ontlenen of de daaraan verwante activiteiten. Meer dan gemiddeld geven klanten aan dat ze ook enkel interesse hebben in het ontlenen van materialen. Daarnaast scoort Bibliotheek Knokke-Heist ook beter dan gemiddeld op vlak van het bijwonen van activiteiten en het lezen van kranten en tijdschriften. Het lezen in de bibliotheek blijkt ook gewaardeerd te worden. Tegelijk zijn de klanten terecht veeleisend over hun ideale leesomgeving: rustig, veelvuldig aanwezig, met een koffiehoek en weinig storende geluiden. De ideale leesomgeving conflicteert met andere – minder prominent- uitgesproken verlangens, zoals een speel- of creëerplek voor kinderen.

De fysieke collectie en de omvang blijft één van de sterkste punten van de Bibliotheek: 44% van de klanten vinden volledig wat ze willen (<>28% in de referentiebibliotheek). Boeken worden door 96,8% van de respondenten meest meegenomen. Er is daarbij een sterke vraag naar recente titels. Er is ook aanvullend vraag naar anderstalige titels, met een klemtoon op het Frans. Dit sluit aan op het profiel van de respondenten. Ook dvd’s, strips en cd’s worden elk tussen de 15%-30% van de klanten meegenomen, waarbij cd’s door een meer dan gemiddeld percentage worden meegenomen.

Een speciale positie binnen de collectie is er voor de e-boeken. De ontsluiting van de e-boekencollectie via het mijn-Bibliotheekplatform is ietwat lager in Knokke-Heist dan in andere vergelijkbare gemeentes.

Klanten verwachten in de toekomst dat de bibliotheek actuele boeken blijft aanbieden onder de huidige omstandigheden.

Toekomstplannen
Uiteraard komen er ook opmerkingen, suggesties en verbeterpunten voort uit zo'n gebruikersonderzoek. Deze moeten in de toekomst vertaald worden naar concrete plannen, acties en verder onderzoek.

Voor de bibliotheek is het nodig dat er de komende tijd meer op de verblijfsfunctie wordt ingezet, dit in een sfeer waar rust en beleving harmonieus afgestemd zijn. Ook gezelligheid en ontmoeting blijven centraal staan doorheen dit verhaal. Er zijn nog mogelijkheden voor de bibliotheek om zich extra te profileren als ontmoetingsplek voor verschillende leeftijdscategorieën en niet enkel voor de oudere doelgroep.

Om het huidig en potentieel publieksbereik te vergroten, wordt er de komende jaren in de bib geëxperimenteerd met nieuwe collectieonderdelen en diensten zoals lp's en bordspellen, ruilbibs en zadenbibs. Uit het onderzoek kwam voort dat dit aanbod niet altijd binnen het traditionele verwachtingspatroon van de respondenten valt, maar anderzijds dienen deze projecten ook de tijd te krijgen om ingeburgerd te raken.

Ook over de toegankelijkheid met het openbaar vervoer wordt er verder nagedacht. Knokke-Heist heeft een oudere bevolking en vervoer kan zeker een drempel zijn om deel te nemen aan culturele activiteiten. Dit is en blijft dus een belangrijke factor om mee rekening te houden.
Ben je benieuwd naar het aanbod van Bibliotheek Knokke-Heist na het lezen van dit bericht? Surf dan naar www.bibliotheek.knokke-heist.be of kom langs in een van de filialen (Bibliotheek Scharpoord (Maxim Willemspad 1), Filiaal Heist (Kerkstraat 32) of Filiaal Westkapelle (Dorpsstraat 60).

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter