Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Orange the world: Zonta zegt neen tegen geweld!

Van 25 november (internationale dag tegen geweld op vrouwen) tot en met 10 december 2022 (internationale dag van de mensenrechten) steunt Zonta Damme de internationaal door de United Nations jaarlijks terugkerende actie “Orange the World“. Ook het gemeentebestuur neemt actief deel aan de campagne door het Cultuurcentrum en het AGSO-gebouw in ‘t Walletje in het oranje te belichten.

Tijdens de vreedzame, internationale campagne tegen geweld op vrouwen is het de expliciete missie van Zonta International om vrouwen bewust te maken van het feit dat zij uit de negatieve spiraal van geweld, onder welke vorm ook, kunnen stappen, en dat zij er als slachtoffer niet alleen voor staan. Ook wordt gender gerelateerd digitaal geweld/cyber violence aangekaart. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de ondersteuning en de begeleiding van slachtoffers, maar ook preventie is belangrijk. 

Zonta roept iedereen op om die dagen zo veel mogelijk oranje te dragen. Praat erover met vrienden en familie, op het werk, in je sportclub, bij je jeugdbeweging, en leer vooral "NEEN" te zeggen in elke situatie, tegen iedereen die je recht op "geweldloosheid" bedreigt!

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter