Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Spelotheek De Wip op de Internationale Conferentie voor Spelotheken in Melbourne

Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 maart ging in Melbourne, Australië, de 16de International Toy Library Association Conference voor Spelotheken door met als thema ‘Community at play’. Karolien Schotte, coördinator van Spelotheek De Wip Knokke-Heist en voorzitster van het Vlaams Overleg Spelotheken, was er in naam van Knokke-Heist als gastpreker aanwezig in Melbourne. Ze sprak er over het belang van speelgoedbibliotheken als gemeenschapsopbouwende en gemeenschapsversterkende hefbomen in de samenleving. 

Internationale Conferentie voor Spelotheken - Melbourne, Australië 
Karolien ontving vanwege de International Toy Library Association (ITLA) één van de drie internationale beurzen die werden uitgedeeld buiten Oceanië. Voor transport werd er 1000 AUD voorzien en ook de inkomprijs van de conferentie en het logement bij een gastgezin was inbegrepen. Extra sponsoring vanwege het Vlaams Overleg Spelotheken en private sponsors van Spelotheek de Wip zorgden ervoor dat haar vliegticket kon worden bekostigd. Op zowel professioneel als privé vlak was het voor Karolien een grensverleggende ervaring.

Tijdens haar interactieve presentatie “The importance of toy libraries as community building and community strengthening levers: a Flemish example probeerde Karolien de aanwezige Spelotheekmedewerkers, aanwezig vanuit alle windstreken, te inspireren en aan te moedigen om te (blijven) investeren in gemeenschapsopbouwende en –versterkende activiteiten

Dit met het oog op het realiseren van een meer kind- en klimaatvriendelijke wereld. Ze hoopt dat er een zaadje werd geplant zodat er binnenkort ook Babytheken, Velotheken, uitleendiensten voor laptops, zomerscholen, taalspel- en huiswerkbegeleidingsprojecten worden uitgerold in Spelotheken over heel de wereld. 

De respons van de Australische collega’s was alvast veelbelovend en voor Karolien een motivatie om in Knokke-Heist te blijven innoveren en het belang van Spelotheken onder de aandacht te brengen. 

“I love the low cost membership fees that mean lots of families can access play materials” (Melanie-Perth, Australia) 

Thank you, you gave a wonderful presentationvery clear and lots of great ideas for us to use. Keep up what you are doing and advocating for the youth in Belgium” (Nicole-Australia)

“I think all your ideas could be incorporated, whether big or small into Darebin City Council, here in Victoria. Thank you!” 

Tijdens de plenaire voorstelling van de continenten stelde Karolien als vertegenwoordiger van de European Toy Libraries de situatie van de Spelotheken binnen Europa voor. Ze gaf een overzicht van het aantal Europese Spelotheken, hun doelgroepen en activiteiten. 

Lezingen, workshops en excursies 
Uiteraard volgde Karolien zelf ook een aantal leerrijke lezingen, workshops en excursies. Algemeen concludeerde ze dat Spelotheken uit alle werelddelen vooral trots zijn op hun positieve contacten met de gezinnen en op hun uitgebreid, gevarieerd en kwaliteitsvol spelmateriaalaanbod.

Gebrek aan ruimte en financiële middelen kwamen tijdens de conferentie naar voor als de grootste struikelblokken. We mochten vernemen van Karolien dat ze het Gemeentebestuur heel dankbaar is voor de steun en dat ze bij Spelotheek De Wip in Knokke-Heist niet wakker hoeven te liggen van problemen als ruimte en financiële middelen. Zo krijgt de organisatie de kans om te blijven inspelen op de noden die leven in de lokale gemeenschap en kan Spelotheek De Wip daadwerkelijk een hefboom zijn om ‘community’ te maken. 

Vzw Spelotheek De Wip Knokke-Heist 
In Knokke-Heist is vzw De Wip een veelzijdige organisatie die, op basis van de mensen- en kinderrechten, onderwijsopbouwwerk, opvoedingsondersteuning, taalstimulering, vrijetijdsactivering en therapeutisch materiaal aanbiedt. De vele en divers toegankelijke projecten worden gerealiseerd door vrijwilligers onder coördinatie van professionele medewerkers, zoals Karolien. Het doel van vzw De Wip? Vertrekkend vanuit ieders krachtenperspectief, de zelfontplooiing van kinderen, jongeren en volwassenen optimaliseren en hen via gelijkwaardigheid, wederkerig respect, open dialoog en kritisch denken maximale kansen bieden op een betere levenskwaliteit. 

Lees hier meer over de werking van Spelotheek De Wip en hun vele projecten. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter