Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Knokke-Heist zet met nieuwe strategie in op kwalitatieve ruimtelijke ordening

De ruimtelijke ordening in Knokke-Heist laat momenteel niemand onberoerd. Zoals Winston Churchill het ooit zei: 'eerst bouwt de mens de muur, daarna bouwt de muur de mens' - waarbij hij heel goed het grote belang van het juist uitbouwen van een stad had begrepen.

Lange traditie in de goede ruimtelijke ordening
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft een lange traditie in de goede ruimtelijke ordening. De gemeente is een koploper: de Vista-nota was ongezien in Vlaanderen, de gemeente zet veelvuldig de charette-methodiek voor inspraak en samenwerking in en er is de lange traditie om op regelmatige basis via de Horizon 8300-tentoonstellingen terug te koppelen naar de burger. Momenteel is de kustgemeente een pionier bij het uitwerken van de conceptnota voor het nieuwe ruimtelijk beleidsplan. De maatschappij verandert vlug, de burger wordt mondiger en nieuwe evoluties dienen zich aan. Het gemeentebestuur heeft de signalen vanuit de burger goed begrepen, en wenst hier zowel op korte als op langere termijn een antwoord op te geven.

Opheffen van Hoogbouw- en Vista-nota's
Op korte termijn zal het gemeentebestuur aan de gemeenteraad van juni 2023 vragen om de Hoogbouw- en Vista-nota’s op te heffen. De gemeente bekijkt ten gronde de bezwaren die ingediend zijn over het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Dorpskern Heist en de omgevingsvergunning van het project op de hoek van de Heistlaan en Gustave Van Nieuwenhuysestraat en zal ingaan op bezorgdheden rond bouwhoogte en mogelijkheden van ondergrondse constructies. Op het niveau van de vergunningen is er verscherpte aandacht voor het open en groene karakter, kwaliteitsvolle architectuur, grotere afstanden tot perceelsgrenzen in de villawijken, beperken van overmatige bouwdieptes... enzovoort.

Opmaak gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan
Om een antwoord te kunnen geven op de grote uitdagingen van de toekomst op lange termijn, zoals de klimaatverandering en de demografie van de badplaats, wordt momenteel hard gewerkt aan het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, waarin de nieuwe ruimtelijke strategieën verder worden uitgeschreven. Doel is de krachtlijnen van het ruimtelijk beleidsplan nog voor of net na de zomer toe te lichten aan de gemeenteraad, dit met de vraag om mee na te denken over de ruimtelijke toekomst van de gemeente. Daarna is er in dit proces ook veel ruimte voor participatie vanuit de burger.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter