Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed van West-Vlaanderen

Om ons erfgoed te behouden voor de toekomst beschermt de overheid de meest waardevolle gebouwen, constructies en sites in Vlaanderen als monument of als onmisbaar deel van een beschermd stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap. Ook niet beschermde gebouwen en sites zijn soms heel waardevol. De Inventaris Bouwkundig Erfgoed verzamelt gebouwen en constructies in Vlaanderen met erfgoedwaarde (zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten).  

Vaststelling van inventaris bouwkundig erfgoed 
Om het behoud van dit erfgoed te stimuleren, kiest de bevoegde minister ervoor de inventaris vast te stellen. Zo’n vaststellingsbesluit lijst al het erfgoed op dat erfgoedwaarde heeft en voldoende goed bewaard is. Zo is het voor iedereen duidelijk welke gebouwen of constructies vandaag Vlaams bouwkundig erfgoed zijn. Voor steden en gemeenten is de vastgestelde inventaris hét vertrekpunt om een eigen erfgoedbeleid uit te stippelen. Ook voor eigenaars en beheerders biedt een vaststelling voordelen én zekerheid.  

Openbaar onderzoek 
Een vaststelling start met een openbaar onderzoek van zestig dagen. Tijdens deze periode kan iedereen een opmerking of bezwaar indienen over een pand of constructie op de vaststellingslijst. Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert van 1 april 2023 tot en met 30 mei 2023 een openbaar onderzoek om de inventaris van het bouwkundig erfgoed in West-Vlaanderen vast te stellen. Het gaat om ruim 25.500 gebouwen en constructies, verspreid over alle steden en gemeenten in de provincie. Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen. Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer in het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in het Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge (Sint-Michiels). Je bent welkom na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.   

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2023 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.   
Dat kan op drie manieren:  

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen.   
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.  
  • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brugge: Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels).   

 Opgelet! De kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.   

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter