Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Wegenis- en rioleringswerken Natiënlaan: fasering en timing afwerking rijweg

Vanaf maandag 6 februari 2023 begint aannemer Willemen in de Natiënlaan met de voorbereidingen om de kantstroken en de boordstenen in het gedeelte vanaf de Nieuwstraat tot aan de Isabellavaart te betonneren. Hierdoor worden de opritten van de bewoners af en toe afgesloten voor een korte periode.

Glijbekisting via gps
Indien de weersomstandigheden gunstig zijn, gieten de werklui vanaf maandag 13 februari 2023 de funderingsvoet. Aansluitend komen dan de kantstroken en boordstenen aan de beurt. Deze worden ter plaatse gestort door middel van glijbekisting. Om de werken op een vlotte manier te kunnen laten verlopen heeft de aannemer via een bewonersbrief gevraagd om tijdens de dag de voertuigen te parkeren aan de onpare kant van de huisnummers en niet in de tijdelijk geasfalteerde middenberm. De uitvoering van die glijbekisting verloopt namelijk met behulp van een totaalstation met global positioning system. Daarom is een vlotte gps-verbinding nodig tussen de toestellen en de betonmachine. Geparkeerde voertuigen kunnen deze verbinding hinderen. De bewoners worden ook verzocht om klanten en andere bezoekers hiervan op de hoogte te stellen en zeker de recent gestorte betonconstructies niet te betreden!

Nachtwerkzaamheden vanaf 20 februari
Als deze werkzaamheden beëindigd zijn, worden de straatkolken geplaatst. Hierdoor zal er weinig tot geen hinder zijn. Aansluitend hierop wordt in week 8 (vanaf 20 februari 2023) ’s nachts gewerkt om de fundering van de rijweg en het asfalt aan te brengen.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter