Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Oproep tot kandidaatstelling voor de sporttrofeeën 2023

Op zaterdag 2 maart 2024 vindt in het casino van Knokke-Heist de uitreiking van de Sporttrofeeën 2023 plaats. Op deze avond huldigt het gemeentebestuur de meest verdienstelijke sportprestaties van 2023. Alle plaatselijke sportverenigingen en/of individuele sporters kunnen zich kandidaat stellen voor volgende categorieën:  

•   Sportvrouw van het jaar 
•   Sportman van het jaar 
•   Beloftevolle jongere van het jaar 
•   Sportclub van het jaar 
•   Sportploeg van het jaar 
•   Jeugdploeg van het jaar 
•   Coach van het jaar 
•   Laureaat van sportverdienste 
•   Medailles van sportverdienste 

Wedstrijdreglement aangepast 
In vergelijking met vorig jaar is het reglement op een aantal punten aangepast. Zo is de titel “Sportclub van het jaar” inhoudelijk gewijzigd zodat de beoordeling voor deze categorie enkel en alleen gebeurt op basis van de sociaal-maatschappelijke meerwaarde en niet meer op basis van de geleverde sportprestaties. De trofee voor “Sportploeg van het jaar” is toegevoegd zodat deze ploegen een eigen categorie hebben waarin hun geleverde sportprestaties beoordeeld worden. “Jeugdsportploeg” werd tekstueel aangepast zodat de omschrijving in dezelfde lijn ligt als “Sportploeg van het jaar”.

De titel “Trainer van het jaar” werd gewijzigd naar “Coach van het jaar” om er een ruimere betekenis aan te geven. Bij het vorige reglement had de jury de neiging om de sportprestaties zwaarder door te laten wegen. Door de naamsverandering en de bredere omschrijving, hoopt het gemeentebestuur ook coaches en/of trainers die op sociaalmaatschappelijk vlak een meerwaarde hebben betekend een eerlijke kans te geven in deze categorie. Daarnaast werd de domicilieverplichting in Knokke-Heist geschrapt als voorwaarde. Hierdoor hebben coaches die goede prestaties leveren met een ploeg in Knokke-Heist maar hier niet wonen ook een kans om een trofee in de wacht te slepen.

Personen of sportclubs die menen in aanmerking te komen voor één van de titels kunnen hun kandidatuur indienen tot uiterlijk maandag 1 januari 2024 om 17 uur. De kandidaturen kunnen uitsluitend digitaal ingediend worden via volgende website Uitreiking van de Sporttrofeeën | Knokke Heist en worden enkel in overweging genomen als die voldoen aan de voorwaarden. 

Het volledige reglement kun je hier nalezen.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter