Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Eerste 3D-zebrapad in Knokke-Heist

Op advies van de verkeerscommissie besliste het college van burgemeester en schepenen om de eerste 3D-oversteekplaats van Knokke-Heist te voorzien in de Lippenslaan ter hoogte van de Sint-Margaretakerk. De schilderwerken van het zebrapad worden uitgevoerd op maandag 10 juli 2023.  

Een 3D-oversteekplaats zorgt ervoor dat het zebrapad als het ware zweeft boven de rijbaan. Door de optische 3D-illusie vertragen chauffeurs en wordt de aandacht op die manier gevestigd op overstekende voetgangers. Deze kleine ingreep kan dus een groot effect hebben op de verkeersveiligheid van voetgangers. Het proefproject “3D-zebrapaden”, uitgevoerd door Vias institute in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, wees alvast op een lichte verbetering van het voorrangsgedrag na het omvormen van klassieke zebrapaden naar 3D-zebrapaden. 

Ook Knokke-Heist kiest nu voor een geschilderd 3D-exemplaar ter hoogte van de Sint-Margaretakerk. Deze locatie werd gekozen om chauffeurs komende van de Natiënlaan en de rotonde af te remmen en voorrang te doen geven aan voetgangers in de drukke Lippenslaan. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter