Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Herstel fietspad Westkapellestraat

De extreme hitte deze zomer in combinatie met de oppervlakkige en verspreide wortelgroei van de populieren, hebben het betonnen fietspad langs de Westkapellestraat ernstig beschadigd. De zwaarst beschadigde stukken werden voorlopig hersteld maar het oneffen wegdek moet nog structureel aangepakt worden. In afwachting daarvan werd signalisatie geplaatst om de zwakke weggebruikers te waarschuwen voor het hobbelige wegdek.    

Rooien van 19 populieren
Om het fietspad op een duurzame manier te herstellen moeten 19 bomen gerooid worden. Deze werken situeren zich tussen het kruispunt met de Hulststraat in Heist en loopt verder naar de Kalvekeetdijk tot en met het kruispunt met de Herenweg in Westkapelle. In opdracht van het gemeentebestuur zal de firma DKH eerstdaags een aantal stammen en wortels verwijderen waarna een aannemer het fietspad op verschillende plaatsen zal herstellen.

Vervanging bomen pas na volledige heraanleg van nieuw fietspad
Na deze werkzaamheden worden niet meteen nieuwe bomen geplant omdat er in de nabije toekomst in het kader van het Masterplan Fiets en bomenplan een project zal starten om het fietspad naast de Westkapellestraat volledig opnieuw aan te leggen. Nu nieuwe bomen aanplanten zou betekenen dat ze binnen een paar jaar toch opnieuw gerooid zouden moeten worden.

Meer info?

Preventie & Veiligheid

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter