Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Eedaflegging Kirsten Heylenbosch, Cassandra Crul en Peter Vandewalle bij de Lokale Politie

Op woensdag 23 oktober 2019 legden commissaris Kirsten Heylenbosch (39), hoofdinspecteur Cassandra Crul (52) en eerste inspecteur Peter Vandewalle (43) de eed af in handen van de voorzitter van het politiecollege, schepen Piet De Groote. Kirsten versterkt het Kabinet van de korpschef als directeur Beleid, Cassandra gaat in de directie Informatie aan de slag als functioneel beheerder en Peter vervoegt als wijkinspecteur het wijkteam Heist van de directie Gebiedsgebonden politie.

Korpschef Steve Desmet stelde ook vijf nieuwe contractuele medewerkers voor aan de politieraad. Communicatieconsulent Heike Nelis (22) versterkt de dienst Communicatie van het Kabinet van de korpschef, ICT-assistenten Robby Danneels (36) en Aaron Desmedt (29) gaan aan de slag bij de dienst Systeembeheer van de directie Informatie, vakman Chris Vermeersch (48) vervoegt de dienst Logistiek beheer van de directie Financiën & Logistiek en vakman Boris Naydenov (33) versterkt de Verkeerstechnische dienst van de directie Mobiliteit.

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter